Проектът QualitEE

Финансиран от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, проектът QualitEE има за цел да увеличи инвестициите в услуги за енергийна ефективност в сградния сектор на държавите от Европейския съюз и да повиши доверието в техните доставчици. Това ще се постигне чрез разработването на критерии за оценка на качеството и въвеждане на схеми за гаранции.

Консорциумът, изпълняващ QualitEE включва 12 партниращи си организации, представляващи 18 европейски държави, експертен консултативен съвет, в който участва европейският орган за сертифициране CEN/CENELEC, както и 59 представители на големи финансови институции, държавни органи, търговски сдружения и сертифициращи органи.

Видове услуги за енергийна ефективност

Проектът QualitEE е насочен към следните видове услуги за енергийна ефективност:

Заинтересовани организации

Проектът QualitEE ще привлече всички заинтересовани организации на европейско и национално равнища в разработването на критерии за оценка и схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ).

Полза от повишаването на стандартите на проектите, свързани с предоставяне на услуги за енергийна ефективност ще имат всички частни и обществени клиенти на този вид услуги, посредници и доставчици по ЕЕУ, финансови институции, държавни институции, национални сдружения и сертифициращи органи.

Тук ще намерите информация за това какви ще бъдат резултатите от проекта за всяка от тези организации и как да се включите.

Факти

43%

Проектите, по които се изпълняват договори с гарантиран резултат, се борят за осигуряване на финансиране

43% от ЕСКО компаниите, участвали в предварителното проучване, не са получили икономически изгодни условия и лихвени проценти от страна на финансиращите институции при подготовката на ДГР

69%

Получаването на целево финансиране е предизвикателство

69% от ЕСКО компаниите намират за трудно, много трудно или невъзможно получаването на целево финансиране за ДГР

54%

Сложността на концепцията пречи на възприемането ѝ

54% от ЕСКО компаниите, участвали в проучването, отбелязват, че сложността на концепцията/липсата на информация е главна пречка пред инвестициите в ДГР

52%

Липсата на доверие ограничава инвестициите

52% от отговорилите ЕСКО компании са убедени, че липсата на доверие в ЕСКО услугите са главна пречка пред инвестициите в ДГР

Source: Transparense

Как да участвате

Главната задача на проекта QualitEE е разработването на критерии за оценка на качеството, които да залегнат в национални схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност.

За постигането на тази цел ние ще привлечем заинтересованите страни чрез национални дискусионни платформи и по този начин: ще постигнем единодушие по отношение на местните нужди от гарантиране на качеството; ще дадем възможност на заинтересованите страни да участват в разработването на критерии и схеми; ще получим необходимата подкрепа за налагането на схемите.

Абонирайте се за нашите информационни бюлетини, за да получавате актуална информация относно националните дискусионни форуми, а също новини, статии и пазарни анализи.

Партньорите по проекта ще организират серия от полудневни и целодневни обучения, включващи следните модули: основи на услугите за енергийна ефективност;  критерии за оценка на качеството, ръководство за финансиране и възлагане на обществени поръчки; рамки, процеси и натрупан опит вследствие от изпълнението на пилотни проекти; както и един семинар, посветен на процедурите за гарантиране качеството, предназначен за сертифициращи органи и доставчици на гаранции, които предлагат такива услуги в рамките на съответната национална схема.

От безплатните обучения и сесии за професионално развитие ще научите за разработените в рамките на проекта  QualitEE критерии за качество и схеми за гарантиране на качеството.

Информация за обученията по QualitEE

Партньорите по QualitEE ще изпробват прилагането на критериите за качество и гаранциите за качество в 24 пилотни проекта. През 2018 г. възнамеряваме да публикуваме на тази страница конкретни практически примери, чрез които да демонстрираме предимствата на гаранциите за качество и придобития опит.

В момента набираме пилотни проекти. Те ще бъдат подбрани за проверка на прилагането на критериите за качество и гаранционните процедури. В рамките на пилотните проекти доставчиците на енергийни услуги и техните клиенти ще бъдат напътствани при интегрирането на разработените от проекта критерии за гарантиране на качеството в техните договори за услуги и ще им бъде предложено независимо гарантиране на качеството.

Партньорите по QualitEE ще предоставят експертна помощ през целия период на изпълнение на пилотните проекти – от подготовката на обществената поръчка до измерването и удостоверяването на спестяванията.

Изпратете ни Вашия проект

Партньори и Консултативен съвет

Последни новини

 • ESTA научава за проекта QualitEE

  29/06/2017

  ESTA научава за проекта QualitEE

  Лондон – Ник Кийгън от EEVS Insight, партньорът от Великобритания в QualitEE, представи проекта пред ключови експерти от британския пазар на енергийни услуги. Презентацията, която се състоя на 29 юни 2017 г., бе част от третата серия от срещи на…

 • Европейският орган по стандартизация предлага технически стандарт за ДГР

  22/06/2017

  Европейският орган по стандартизация предлага технически стандарт за ДГР

  Брюксел – На 22 юни 2017 г. Работната група по финансовите инструменти за енергийна ефективност към CEN/CENELEC SFEM взе решение да изготви предложение за нов стандарт относно минималните технически изисквания към договорите с гарантиран резултат (ДГР). Предложението бе направено от…

 • Проектът QualitEE излиза на европейската сцена по време на седмицата на устойчивата енергия

  22/06/2017

  Проектът QualitEE излиза на европейската сцена по време на седмицата на устойчивата енергия

  Брюксел – Проектът QualitEE направи своя “дебют на европейската сцена” по време на Европейската седмица на устойчивата енергия 2017. Стефан Аман от e7 Energie Markt Analyse, Координатор на проекта QualitEE, изтъкна ключовата роля на проекта за привличането на инвестиции в…

 • Във Виена бе даден стартът на проекта QualitEE

  07/06/2017

  Във Виена бе даден стартът на проекта QualitEE

  Виена – На 7 юни 2017 г. дванадесетте партньори по QualitEE се събраха във Виена на тридневна среща, домакин на която бе координаторът на проекта – e7 Energie Markt Analyse. Консорциумът незабавно се залови за работа и проведе първата среща…

Свържете се с нас

Черноморски изследователски енергиен център
Ул. Боровец 5, София 1408, България
Тел. 02-9806854, 02-9806855
www.bserc.eu

Абонирайте се за информационния ни бюлетин