Проектът QualitEE представи новите критерии за качество за финансиране на проекти в областта на ЕЕ по време на Инвестиционния форум на Споразумението на кметовете

Проектът QualitEE представи новите критерии за качество за финансиране на проекти в областта на ЕЕ по време на Инвестиционния форум на Споразумението на кметовете

01/03/2019

На 19 и 20 февруари 2019 г., над 500 професионалисти от цяла Европа, занимаващи се с въпросите, свързани с адаптирането към промените на климата и финансирането в енергийна ефективност, взеха участие в Инвестиционния форум на Споразумението на кметовете, провел  се в Брюксел. QualitEE бе един от 30-те успешни проекта, поканени да организират сесии и да разкажат за конкретните си действия, насочени към стимулирането на инвестициите в устойчива енергия и адаптирането към климатичните промени.

След като запозна участниците накратко с проекта и най-важните изводи от проучването на пазара, Klemens Leutgöb от e7 представи наскоро публикуваните Критерии за качество за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност, които предизвикаха голям интерес.

Една от главните пречки пред бъдещото изпълнение на проектите, свързани с услугите за енергийна ефективност, са затрудненията на този вид проекти да привлекат финансиране. Петте финансови критерия за качество, разработени по QualitEE, целят преодоляването на тази  пречка чрез  установяване на общо разбиране между доставчиците на услуги, клиентите и финансовите институции за оценката на рентабилността на проектите в областта на енергийно-ефективните услуги.