Резултати от изследването на QualitEE са включени в доклад за световния пазар на ЕСКО услуги на Международната енергийна агенция

Резултати от изследването на QualitEE са включени в доклад за световния пазар на ЕСКО услуги на Международната енергийна агенция

15/03/2019

Международната енергийна агенция (МЕА) е изготвила доклад за световния пазар на ЕСКО услуги. Проучването, което обхваща 25 държави, е проведено през 2018 г. и показва значително увеличение на пазарната стойност на този вид услуги.

Съдейки по ЕСКО компаниите в страните от Г-20 и по-големите развиващи се икономики (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексико и Южна Африка), МЕА констатира, че през 2017 г. световният ЕСКО пазар е нараснал с 8%, като стойността му е достигнала 28,6 млрд.долара. В същото време, наблюденията показват, че европейският пазар на ЕСКО услуги значително изостава в развитието си спрямо други региони.

Проучването на МЕА предоставя и допълнителен анализ на участието на договорите с гарантиран резултат, финансовите модели за ЕСКО и мерките на политиките.

За да допълни изследването си, МЕА се позовава и на някои резултати от проучването на пазара, проведено от проекта QualitEE.

С подробности по доклада на МЕА можете да се запознаете от интернет страницата на МЕА или от записа на проведения онлайн семинар.

 • Някои факти за българския ЕСКО пазар в доклада на МЕА:

  • Пазарът на ЕСКО услуги в България е в начален етап на развитие и е насочен предимно към обществените сгради
  • Стойността на ЕСКО пазара през 2016 г. е била 33 млн.долара
  • ЕСКО проектите осъществяват средно 20% икономия на енергия
  • Половината от ЕСКО проектите в България са с продължителност до 5 години
  • Големината на проектите е средно между 0,3 и 0,5 млн. евро

  Още подробности можете да намерите тук.