Участвайте

Проектът QualitEE ангажира европейските и националните заинтересовани организации в разработването на критерии и схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност. По този начин ние целим да постигнем широк консесус на пазара на ЕЕУ и търсене на гаранции за качество.

Вижте какви ползи бихте имали, ако участвате.

Научете повече за основните дейности, в които имате възможност да се включите: