Национални дискусионни платформи

Бъдете сред първите участници в Националните дискусионни платформи

За какво се отнасят

Главните цели на проекта QualitEE са да разработи насоки за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ) и да ги включи в националните схеми за гаранции, които след приключването на проекта да станат независими.

Тези цели могат да се постигнат при широко участие и ангажираност  от страна на участниците в пазара. По този начин

 • Ще се постигне широк консесус по отношение на местните нужди от гарантиране на качеството
 • Участниците в пазара ще имат собствен принос към разработването на насоки и схеми
 • Заинтересованите страни ще постигнат съгласие, което ще помогне за разпространението на схемите

Всичко това ще се случи по време на Националните дискусионни платформи – серия от работни срещи, организирани от Националните екипи за подкрепа.

Кой може да участва

Защо да участвате

Националните дискусионни платформи ще Ви предоставят възможност да дадете своя принос за разработването на:

 • Европейски насоки за гарантиране качеството на ЕЕУ
 • Допълнителни насоки за гарантиране качеството на ЕЕУ, специфични за националните условия в страната Ви
 • Бизнес модел за гарантиране качеството, включващ стратегия за изпълнение, описание на процеса, маркетинг, партньорства, управленска структура и управление на риска

Това ще Ви позволи да

 • Бъдете сред  първите, които ще се възползват от схемите за гарантиране качеството на ЕЕУ
 • Бъдете сред създателите на насоки, посредством които да се отличават висококачествените услуги
 • Окажете влияние и да включите организацията си в схемите за гарантиране качеството на ЕЕУ, които може да доведат до създаването на цяло ново бизнес направление
 • Съдействате за налагането на стандарти, които ще помогнат за обединяването на малките инвестиции в ЕЕ и ще позволят натрупването на големи количества конкурентен капитал от вторичните пазари.

Как да се включите

 • Във всяка от страните, участващи в QualitEE ще се проведат най-малко три национални дискусионни срещи. Ако желаете да се включите и да получавате информация относно националните дискусионни платформи, последвайте връзката по-долу.

 

Национална дискусионна платформа – актуална информация

Можете да получавате актуална информация относно националните дискусионни платформи и участието в тях

Включете се в мейлинг листа ни