Изпратете пилотен проект

Какво представляват пилотните проекти

Пилотните проекти ще послужат за проверка на прилагането на критериите и процесите за гарантиране качеството на ЕЕУ, разработени в рамките на проекта.

По време на пилотните проекти, доставчиците на услуги за енергийна ефективност и техните клиенти ще бъдат насочвани как да включат критериите за гарантиране качеството в договорите за услуги и ще им бъде предложени независими гаранции за качество.

Партньорите по проекта QualitEE ще предоставят експертно съдействие през целия процес на изпълнение на пилотните проекти – от възлагането на поръчката до измерването и удостоверяването на спестяванията.

 


Защо да участвате

Ако сте доставчик на услуги за енергийна ефективност, Вие ще:

  • Получите международно признание на работата си
  • Бъдете сред първите притежатели на гаранция за качество на предлаганите ЕЕУ
  • Докажете качеството на предлаганите от Вас услуги пред клиентите си
  • Създадете репутация на организацията си като пионер и един от лидерите на пазара

Ако сте поръчител / сътрудник при възлагането на поръчки за изпълнение на услуги за енергийна ефективност, Вие ще:

  • Получите безплатна консултация, за да бъдете сигурни, че получавате услуга с високо качество
  • Разполагате с примери за най-добрите практики при възлагането на изпълнение на ЕЕУ

Как да участвате

Понастоящем се извършва подбор на най-подходящите пилотни проекти. Попълнете формуляра по-долу, ако подготвяте договор за изпълнение на ЕЕУ и желаете да кандидатствате с него за пилотен проект

 

Fields marked with * are required.

Информация за Вас:

Информация за проекта Ви:

Благодарим, че ни изпратихте информация във връзка с пилотните проекти по QualitEE. Партньорът, отговарящ за Вашия регион скоро ще се свърже с Вас.