Учебни семинари

Какво представляват

Серия от полудневни или еднодневни семинари, включващи следните модули:

 • Модул 1: Основни понятия в ЕЕУ, в т.ч. фази и процеси на проектите, финансиране и Европейски професионален кодекс за ДГР
 • Модул 2: Критерии за оценка на качеството, насоки за финансиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
 • Модул 3: Стратегически рамки на гаранциите за качество, процеси и придобит опит от изпълнението на пилотни проекти
 • Модул 4: Семинар по управление на процеса за гарантиране на качеството за организации, предоставящи гаранции и сертифициращи органи, предлагащи такива услуги като част от национална схема

Кой може да участва

В семинарите могат да участват представители на всички заинтересовани страни, и по-конкретно:

 • Енергийни мениджъри или мениджъри по доставките в организациите на клиентите, които закупуват или имат интерес към услугите за енергийна ефективност
 • Организации, предоставящи гаранции и сертифициращи органи
 • Финансови институции
 • Лица, отговарящи за политиката

Защо да участвате

 • За да повишите безплатно квалификацията си и да получите професионална консултация от водещи специалисти в областта
 • За да се запознаете с критериите и схемите за гарантиране качеството на ЕЕУ, разработени в рамките на проекта QualitEE
 • За да задълбочите познанията си за пазара

 

 

Как да се регистрирате за участие

Във всяка от партниращите си в проекта държави ще се проведат най-малко три учебни семинара. Абонирайте се, за да получавате актуална информация и подробности относно датите и регистрацията за семинарите, които се провеждат във Вашия регион.

Включете се в мейлинг листа ни