За кого е предназначен проектът QualitEE

 • Обществени и частни клиенти на услуги за енергийна ефективност

  Обществени и частни клиенти на услуги за енергийна ефективност

  Проектът QualitEE ще предостави критерии за оценка на качеството и ръководство за възлагане на услуги; това са инструменти, които ще Ви направят по-добре информиран купувач на услуги за енергийна ефективност.

  Схемите за гаранции, основани на тези критерии, ще водят до подобряване качество на услугите, които получавате и намаляване на рисковете, като в същото време ще се повиши доверието на заинтересованите страни, което ще доведе до намаляване на финансовите разходи и времето за подписване на договорите.

  Абонирайте се за електронните ни информационни бюлетини, за да научавате своевременно за:

  Безплатните обучения
  – Как да се включите в национална дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на критерии за качество
  – Как да изпратите пилотен проект и да получите безплатна консултация
  – Резултатите от пазарните проучвания

 • Консултанти по услуги за енергийна ефективност

  Консултанти по услуги за енергийна ефективност

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, които може да използвате за подобряване резултатите от инвестициите на клиентите Ви в услуги за енергийна ефективност. Повишаването на качеството на услугите и на доверието ще увеличи търсенето на услуги за енергийна ефективност и свързаната с тях консултантски услуги. Абонирайте се за електронните ни информационни бюлетини, за да научавате своевременно за:

  Безплатните обучения
  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на критерии за качество

 • Доставчици на услуги за енергийна ефективност (ЕСКО компании)

  Доставчици на услуги за енергийна ефективност (ЕСКО компании)

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, които ще Ви позволят да отличите предлаганите от Вас услуги и да получите призвание за високо качество. Клиентите Ви ще бъдат по-добре информирани и ще имат по-голямо доверие в пазара, което ще повиши търсенето и ще намали времето за подписване на договорите. Абонирайте се за електронните ни бюлетини, за да сте сред първите, които ще научат за:

  Безплатните обучения
  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на критерии за качество
  – Как да изпратите пилотен проект и да получите безплатна консултация и публичност на работата си

 • Финансови институции

  Финансови институции

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, с което ще се увеличат възможностите за отговорни инвестиции в пазара на енергийната ефективност. Това ще намали техническия риск и разходите за финансов анализ, като в същото време повишаването на стандартизирането ще позволи по-лесното окрупняване на инвестициите. Абонирайте се за електронните ни бюлетини, за да сте сред първите, които ще научат за:

  Безплатните обучения
  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на критерии за качество и схеми за гаранции

 • Правителствени органи

  Правителствени органи

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, които ще увеличат инвестициите в енергийна ефективност и по този начин ще допринесат за постигането на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и намаляването на въглеродните емисии. Обширното пазарно проучване в рамките на проекта ще послужи за развитието на политиката в тази област. Създаването на бизнес модели за гарантиране на качеството ще предоставят възможности на правителството да поеме ръководна роля в този процес. Абонирайте се за електронните ни бюлетини, за да сте сред първите, които ще научат за:

  Резултатите от пазарните проучвания
  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на схеми за гаранции

 • Национални сдружения

  Национални сдружения

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, които ще повишат инвестициите в услугите за енергийната ефективност, предлагани от Вашите членове. Разработването на бизнес модели за гарантиране на качеството ще бъде предпоставка за лидерство на търговските сдружения и ще привлече нови членове. Абонирайте се за електронните ни бюлетини, за да сте сред първите, които ще научат за:

  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на схеми за гаранции

 • Сертифициращи органи

  Сертифициращи органи

  Проектът QualitEE ще разработи критерии за оценка на качеството и ще внедри схеми за гаранции, които ще повишат инвестициите в пазара на услугите за енергийна ефективност и търсенето на независимо сертифициране. Абонирайте се за електронните ни бюлетини, за да сте сред първите, които ще научат за:

  Безплатните обучения
  – Как да се включите в националната дискусионна платформа и така да участвате пряко в разработването на критерии за качество

Как да участвате

За повече информация, последвайте връзката по-долу

Участвайте