За нас

Тази интернет страница е публикувана от партньорските организации, формиращи екипа на проекта QualitEE.

Координатор на проекта QualitEE е:

 

Daniela Bachner

e7 Energie Markt Analyse GmbH

Walcherstraße 11/43, 1020 Vienna

Austria

www.e-sieben.at


За да се свържете с администратора на страницата, пишете на:

info@qualitee.eu