Пилотни проекти

Партньорите по QualitEE ще изпробват в реални условия чрез 24 пилотни проекта прилагането на критерии и гаранции за качество.

Проектите ще бъдат публикувани на тази страница и информацията за предимствата на гаранциите за качество и придобития опит ще бъде на разположение на всички интересуващи се.

В момента набираме пилотни проекти

Ако сте голям потребител на енергия, финансова институция, доставчик или посредник по услуги за енергийна ефективност и подготвяте нов проект, свържете се с нас и ние ще се радваме да Ви консултираме безплатно, както и да дадем международна публичност на Вашия проект.

Изпратете ни Вашия проект


24 пилотни проекта ще реализират:

Милиони евро

41 милиона евро инвестиции в услуги за енергийна ефективност

GWh/годишно

25 GWh/годишно спестена първична енергия

GWh/годишно

20 GWh/годишно производство на енергия от възобновяеми източници

Доклад за прилагането на критериите за качество при изпълнението на проекти в напреднал етап на развитие

Докладът анализира ефективността на критериите за качество на услугите за енергийна ефективност и насоките за прилагането им при проекти с вече сключени договори. Сравнявайки резултатите в 11 европейски държави,  изследването показва различните нагласи към прилагането на критериите в реални условия.

С пълния доклад можете да се запознаете оттук.