Публикации

Проектът QualitEE провежда задълбочено проучване и консултации с изтъкнати специалисти и представители на заинтересованите страни на пазара на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ). Най-важните резултати от работата се публикуват на страницата на проекта и се предоставят за безвъзмездно ползване, което, вярваме, ще насърчи и популяризира прилагането на гаранции за качеството на услугите за енергийна ефективност.

Критерии за оценка качеството на ЕЕУ

Най-важната публикация на QualitEE

Най-важни сред публикациите по проекта ще бъдат хармонизираните за цяла Европа критерии за оценка на качеството на услугите за енергийна ефективност и националните допълнения към тях. Насоките, които ще публикуваме, ще разгледат поотделно всички компоненти/въпроси, свързани с ЕЕУ, така че тяхното качество да може да се оцени индивидуално.

Всеки „критерии за качество“ ще бъде представен в следния вид…

Критерий за качествоДоказателствоВерифициранеКоментар
За кой конкретен аспект на ЕЕУ се отнася? Кое е идеалното изискване за дадения аспект?Какво доказателство трябва да търси оценителят, за да оцени критерия?Как оценителят да реши, дали даденото доказателство потвърждава постигането на качеството?Коментари, които ще помогнат на оценителя да вземе решение.

Запознайте се с проекта на Европейски технически критерии за качество

Натиснете тук

Други публикации

 • Доклади от проучването на пазара, финансирането и качеството на ЕЕУ

  За целите на разработването на Насоки за оценка на качеството и Бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ бяха проведени задълбочени пазарни проучвания и интервюта със заинтересованите страни. Резултатите от тези дейности са:

 • Насоки за качество, финансиране и възлагане на поръчки за изпълнение на услуги за енергийна ефективност

  Насоки и инструменти за оценка, които ще помогнат на заинтересованите страни при оценката на качеството на ЕЕУ; ще ги насочат за аспектите, които трябва да се вземат под внимание и ще им покажат как да преценяват дали постигнатото качество е на необходимото високо ниво.

  Публикацията ще включи:

  • Европейски насоки за оценка на качеството на ЕЕУ – набор от основни критерии за оценка на качеството, приложими във всички европейски държави
  • Допълнения към насоките за оценка на качеството, специфични за дадените национални условия
  • Финансово ръководство, което ще помогне на доставчиците по ЕЕУ и на техните клиенти да предоставят само целева и подходяща информация на финансиращи трети страни. Това ще помогне да се намалят разходите за финансов анализ
  • Ръководство за възлагане на обществени поръчки, което ще насочва клиентите как да използват критериите за качество за успешно възлагане и изпълнение на висококачествени ЕЕУ
 • Описание на прилагането на процеса за гарантиране качеството на ЕЕУ в пилотни проекти

  Партньорите по проекта QualitEE ще изпробват в реални условия прилагането на критериите за оценка на качеството на ЕЕУ в 24 пилотни проекта. Описанието на проектите и направените заключения ще бъдат публикувани и достъпни за всички интересуващи се

 • Материали за обучение за ЕЕУ и гарантирането на тяхното качество

  В рамките на проекта бяха разработени учебни материали, които ще бъдат използвани от партньорите по време на над 30-те семинара, които ще се проведат в цяла Европа. Материалите са публикувани и на интернет страницата на проекта.
  Включени са следните модули:

  • Модул 1: Основни понятия за ЕЕУ
  • Модул 2: Критерии за оценка на качеството, насоки за финансиране и възлагане на обществени поръчки
  • Модул 3: Стратегически рамки на гаранциите за качество, процеси и опит при изпълнението на пилотни проекти
  • Модул 4: Семинар по управление на процеса за гарантиране качеството на ЕЕУ, предназначен за доставчиците на гаранции и сертифициращите органи
 • Бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ

  Проектът QualitEE си е определил за задача да постави началото на национални схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност в най-малко 8 европейски държави. За целта е необходимо да съществува солиден бизнес модел, генериращ търсене на пазара чрез утвърдени ползи, както и независими доставчици на гаранции, финансов модел и широк кръг заинтересовани страни.

  За насърчаване използването на гаранции за качество и техния успех, бяха разработени следните публикации:

  • Анализ на успешните модели за гарантиране качеството в други промишлени отрасли
  • Описания на най-добри практики – националните екипи за подкрепа ще търсят устойчиви бизнес модели, свързани са гарантиране качеството в тяхната държава. Тази публикация цели да „обогати“ най-добрите практики и да послужи като база, върху която другите страни да разработят свои национални схеми