Бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ

Една от най-важните задачи на проекта QualitEE е да се въведат национални схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност. Това е и една от най-важните стъпки към налагането на европейски стандарти в областта на ЕЕУ.

Разработените за всяка държава схеми имат за цел да увеличат инвестициите в енергийна ефективност в сградите чрез създаването на рамки за гарантиране качеството на ЕЕУ, каквито в Европа понастоящем не съществуват.

Докладът „Бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ“ представя, описва и анализира 10 от 84-те бизнес модела, избрани от партньорите по QualitEE.

Наред с информацията относно функциониращите бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ в Европа, докладът предоставя и разпределение по категории на характеристиките и качествата на различните схеми и рамка за сравнителен анализ, която позволява извършването на сравнения между отделните бизнес модели.

В доклада са анализирани следните бизнес модели:

• Етикет за качество DECA
• Етикет за качество Thermoprofit
• Сертификат „Енергоспестяваща болница“ BUND
• ISO
• Сертификат CHPQA
• Пасивна къща
• Договори с гарантиран резултат –Договор за стандарт (Австрия)
• Сертификат ANESE
• Стандарт за сгради Klimaaktiv
• Етикет за качество в строителството на ZMRK