Насоки за прилагане на финансови критерии

Финансовите насоки разглеждат критериите за качество, които са от значение за финансирането на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ). В зависимост от вида на финансовата институция и етапа на изпълнение на проекта, е необходима различна информация. Целта на този документ е да се постигне общо разбиране за  оценката на способността на проектите за ЕЕУ да привлекат средства за осигуряване на финансирането им. В насоките е посочена и необходимата минимална финансова информация.

Представените насоки следва да се разглеждат в контекста на европейските технически критерии за качество. Докато техническите критерии за качество са насочени към потенциалните клиенти на ЕЕУ и им помагат да разграничат добрите от лошите проекти, то финансовите насоки са предназначени за финансовите институции с цел да им помогнат при оценяването на финансовата привлекателност на проектите за ЕЕУ чрез т.нар. финансови критерии за качество.

Формуляр за коментари

Всички полета, отбелязани със звезда (*), са задължителни.

Fields marked with * are required.

Благодарим! Скоро ще се свържем с Вас.