Учебни модули

Учебните модули са разработени да послужат на доставчиците на енергийни услуги, клиентите, посредниците, сертифициращите органи и финансовите институции. Тяхната цел е да предадат знанията за услугите за енергийна ефективност и оценката на техническото и финансовото им качество, придобити по време на изпълнението на проекта QualitEE.

Учебните модули са преведени на няколко езика (английски, български, гръцки, испански, латвийски, немски, словашки, словенски, френски и чешки) и са представени на семинари в страните, участващи в проекта.

Имате ли интерес към учебните семинари?

Свържете се с нас, за да научите повече