Проектът

Проектът QualitEE се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” на ЕС и има за цел да увеличи инвестициите в услугите за енергийна ефективност в сградния сектор на ЕС, както и да повиши доверието в доставчиците по тези услуги. Това ще се постигне чрез разработване на критерии за оценка на качеството и въвеждане на схеми за гарантиране на качеството.

В консорциума, изпълняващ QualitEE участват 12 партниращи си организации, обхващащи 18 европейски държави, експертен консултативен съвет, в състава на който влиза европейският орган по стандартизация CEN/CENELEC и 59 представители на големи финансови институции, държавни органи, търговски сдружения и сертифициращи органи.


Проблемът

Неотдавна Европейският съюз определи обвързваща цел от 32,5% за енергийна ефективност до 2030 г., като същевременно отчита, че инвестициите в енергийна ефективност от страна на потребителите на енергия и финансовите институции към момента са крайно недостатъчни, за да се постигне тази цел.

Услугите за енергийна ефективност биха могли да допринесат значително за постигането на целите за ЕЕ в обществените, търговските и големите жилищни сгради.

Конкретните трудности пред услугите за енергийна ефективност бяха формулирани в рамките на няколко инициативи, подкрепени от ЕС, в т.ч. от Групата за финансови инвестиции в енергийна ефективност и проекта Transparense. Те са най-общо следните:

 • Липса на доверие от страна на клиентите и финансовите институции в услугите за енергийна ефективност и техните доставчици
 • Липса на умения и средства за оценка на „добро“ или „лошо“ качеството на услугите
 • Мащабът на индивидуалните услуги за енергийна ефективност е прекалено малък, за да бъдат те рентабилни
 • Разнородността/липсата на стандарти на енергийните услуги ги прави…
  • Трудни за сравняване и оценка на качеството от страна на инвеститорите
  • Трудни за обединяване в големи фондове с цел постигане на икономически целесъобразно финансиране от страна на финансовите институции
 • Услугите за енергийна ефективност са сложни и водят до…
  • Затруднения при определянето на техническия риск, което от своя страна води до колебание в инвестиционните решения
  • Високи разходи по първоначалното проучване, които вредят на инвестиционния проект
  • Прекалено много излишна информация за финансовите институции

  Решението

  QualitEE е своеобразно продължение на проекта Transparense, който през 2014 г. разработи Европейски професионален кодекс за договорите с гарантиран резултат. Кодексът бе подписан от над 200 доставчици и посредници по договори с гарантиран резултат. Той определя основните ценности и принципи, на които следва да отговарят договорите с гарантиран резултат (ДГР) и представлява важна първа крачка за повишаване прозрачността и доверието в този вид услуги.

  Кодексът обаче не предлага необходимите критерии за оценка или процедури за удостоверяване на спестяванията, които да гарантират качеството на ДГР. Тази липса ще се стреми да запълни проектът QualitEE, като в същото време ще разшири обхвата на услугите за енергийна ефективност.

  Главни цели

 • Разработване на технически критерии и процедури за оценка на качеството – основни критерии, хармонизирани в цяла Европа и адаптирани към националните условия. Вижте проект на Насоки за европейски технически критерии за качество
 • Въвеждане на схеми за оценка на качеството и създаване на устойчиви бизнес решения за гарантиране качеството на ЕЕУ с цел осигуряване на трайното им налагане на пазара и след завършването на проекта през 2020 г.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез:

 • Ангажиране на основните заинтересовани страни посредством национални дискусионни платформи, обучения и подробни проучвания на пазара
 • Изпробване критериите и процедурите за оценка на качеството в пилотни проекти
 • Организиране на целенасочени семинари за повишаване знанията и уменията
 • Публикуване на ръководства относно минималната финансова информация с цел ускоряване на инвестиционните решения
 • Публикуване на ръководство за провеждане на обществени поръчки с цел гарантиране прилагането на критериите за качеството от самото начало на проектите

Научете повече за резултатите от проекта QualitEE

Новини за проекта QualitEE и участие в дейностите му

За да получавате актуална информация за проекта QualitEE и подробности как да се включите в дейностите му

Абонирайте се за нашия информационен бюлетин