Европейски консултативен съвет

Моника Ауер / Monika Auer

ÖGUT / DECA

Моника Ауер е Генерален секретар и Управляващ директор на OEGUT от 2014 г. Г-жа Ауер е в експертния екип на организацията от 1995 г. и активен участник в създаването на нейната специализация.

Като лидер в нейната област –договорите за енергийни услуги, тя притежава богат опит в комуникационните и информационни дейности, създаването на партньорски и изследователски мрежи, и също така ръководи DECA (Австрийски доставчик на услуги и договори за енергийна ефективност). Успоредно с работата ѝ в OEGUT, тя изнася лекции по темата за договорите за енергийни услуги в Университета за приложни науки в Бургенланд, Австрия.


Ян Блейл / Jan W. Bleyl

Energetic Solutions

Ян е главен консултант и собственик на Energetic Solutions, независима консултантска компания в областта на енергийната ефективност. Той притежава над 20 години опит в разработването на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия (голяма част от тях, свързани с ЕСКО) и сериозни познания относно тяхното изпълнение в национален и международен мащаб.

От 2006 г. Ян ръководи Задача 16 относно енергийните услуги на Международната енергийна агенция, която обединява усилията на специалисти от цял свят за развитието на ЕСКО моделите и пазарите. В периода 1994 – 2002 г. той разработва и управлява звеното за ЕСКО дейности към Берлинската енергийна агенция.

Ян е завършил Берлинския техническия университет, Германия, и Държавния университет Хумболт в Калифорния, САЩ. Наред с останалите му интереси, той се занимава с опростено измерване и верифициране (sM&V) и технически и финансов анализ на проекти.


Мартин Дашек / Martin Dasek

IFC / World Bank Group

Г-н Мартин Дашек е главен финансов експерт по въпросите на климата и ръководител на отдела за консултации в областта на климата, отговарящ за Европа, Централна Азия, Средния изток и Северна Америка към Групата на финансовите институции (IFC FIG). Той отговаря за инвестициите в климата и консултирането на местните финансови институции в регион EMENA (Европа/Среден изток/Северна Америка). От 2008 г. Мартин се занимава с инвестиционни проекти, възлизащи общо на над 3 млрд. долара (кредитни линии, споделяне на риска, зелени облигации и търговски гаранции). Мартин е бил регионален директор на програмата за комерсиализиране на финансирането в енергийна ефективност (CEEF) на IFC, която представлява 6-годишна програма за гарантиране и пазарно трансформиране, изпълнявана в Централна и Източна Европа в периода от 2003 до 2008 г.

След като завършва Чешкия технически университет, през 1993 г. той се присъединява към Центъра за енергийна ефективност – SEVEn. Докато работи в SEVEn, Мартин управлява редица национални и международни проекти. Той е специализирал управление на проекти за устойчиво развитие, банково дело и финанси; натрупал е опит в областта на дейностите по смекчаване промените в климата, устойчивото развитие, възобновяемата енергия и внедряването на технологии за енергийна ефективност, разработването и финансирането на проекти, свързани с климата, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, програми за управление на търсенето, договори с гарантиран резултат, местно и регионално енергийно планиране, популяризиране на чистата енергия. Мартин е сертифициран енергиен одитор и има степен от магистърската програма на университета Шефилд Халам към Чешкия технически университет.


Волкер Драгон / Volker Dragon

EU.ESCO/Siemens

Волкер Драгон е ветеран в енергийната индустрия, с над 25-годишен опит.

Като настоящ мениджър по въпросите на индустрията в Siemens Building Technologies, Волкер Volker ръководи и анализира икономическите и политическите тенденции, свързани с енергийната ефективност. Освен това е и председател на Европейската асоциация на компаниите за енергийни услуги, eu.esco.

Волкер има магистърска степен по бизнес администрация от Университета по приложни науки Майнц и степен по комуникации от Европейското бизнес училище (EBS), Германия.


Пиер Ланглоа / Pierre Langlois

Econoler

Г-н Пиер Ланглоа е Президент на Econoler Inc. www.econoler.com, с над 30 години професионален опит в разработването и изпълнението на проекти в областта на устойчивото енергийно развитие и по-специално, в управлението на потреблението.

Активно е участвал в дейностите на най-успешната ЕСКО компания в Канада и една от първите в света, предлагаща такива услуги през 80-те години на миналия век. Оттогава Пиер се занимава с разработването и практическото приложение на концепцията за договори с гарантиран резултат в над 60 страни в целия свят, подкрепя създаването и функционирането на ЕСКО компании, участва е в разработването на институционални и регулаторни рамки, както и в адаптирането на финансови механизми. Съдействал е за реализирането на стотици инициативи в цял свят, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия, в т.ч. програми за управление на търсенето, строителни норми, стандарти и етикетиране, разработване и управление на специализирани финансови механизми и целеви фондове, закони и разпоредби във връзка с насърчаването на устойчивото енергийно развитие, измерването и удостоверяването на спестяванията и много други.

В момента Пиер е вицепредседател на Организацията за оценка на ефективността (EVO), разработила Международния протокол за измерване и верификация (IPMVP).

 


Еторе Пиантони / Ettore Piantoni

Председател на работната група по финансовите инструменти за енергийна ефективност – CEN/CENELEC

Еторе Пиантони притежава над 30 години стаж в управлението на проекти, маркетинга, бизнес развитието и общото управление в енергийната индустрия.

Той има магистърска степен по химично инженерство от Техническия университет на Милано, Италия, и е сертифициран специалист по енергиен мениджмънт. От 2013 г. работи като независим консултант. От 2008 г. е член на Sector Forum Energy Management (SFEM) към CEN/CENELEC и председател на JWG 3; също така е организатор на две работни групи по ISO 50001 и финансови инструменти за проекти за енергийна ефективност.

Еторе е и активен член на CTI, Италия, и организатор на националните групи по енергиен мениджмънт и енергийни обследвания.