Резултати от проекта

Проектът QualitEE си е поставил за цел постигането на следните резултати:

  • Общо разбиране относно понятието за „добро качество“ на услугите за енергийна ефективност
  • По-добре информирани инвеститори
  • По-високо доверие в услугите за енергийна ефективност и техните доставчици
  • Стандартизиране на качеството на услугите за енергийна ефективност
  • По-достъпно финансиране
  • Повече инвестиции в услуги за енергийна ефективност

Конкретни цели

учебни семинари

33 проведени семинара за повишаване знанията и уменията на най-малко 900 души

държави

Въведени схеми за гарантиране качеството в най-малко 8 държави

24 пилотни проекта, имащи за цел да реализират:

Милиони евро

41 милиона евро инвестиции в услуги за енергийна ефективност

GWh/годишно

25 GWh/годишно спестена първична енергия

GWh/годишно

20 GWh/годишно произведена енергия от възобновяеми източници

Станете част от QualitEE

За да участвате в нашите пилотни проекти, пазарни проучвания и национални дискусионни форуми

Регистрирайте се тук