Срокове за изпълнение на проекта

Най-важните събития на проекта QualitEE

2013 - 2015 г.Изпълнение на проекта Transparense – предшественик на QualitEE
Лятото на 2016 г.Изпращане на предложение за проект QualitEE в рамките на поканата за набиране на предложения EE-24-2016-2017 по програма „Хоризонт 2020“
Юни 2017 г.Начало на проекта QualitEE
Юни 2017 г. Дискусионна среща във Виена
Четвърто тримесечие на 2017 г.Публикуване на резултатите от пазарното проучване за 2017 г. на интернет страницата на проекта
Четвърто тримесечие на 2017 г.Изготвяне на кратък списък с пилотни проекти
Ноември 2017 г.Дискусионна среща в Прага
Първо тримесечие на 2018Европейска дискусионна среща - Брюксел
Второ тримесечие на 2018 г.Дискусионна среща във Виена
Четвърто тримесечие на 2018 г.Начало на обученията
Четвърто тримесечие на 2018 г.Публикуване на докладите с резултатите от проучването на пазара
Четвърто тримесечие на 2018 г.Публикуване на ръководство за финансиране
Първо тримесечие на 2019 г.Дискусионна среща в Рига
Второ тримесечие на 2019 г.Публикуване на ръководство за обществени поръчки
Трето тримесечие на 2019 г.Дискусионна среща в Мадрид
Четвърто тримесечие на 2019 г.Публикуване на резултатите от проучването на пазара през 2019 г. на интернет страницата на проекта
Второ тримесечие на 2020 г.Публикуване на европейски насоки за оценка на качеството
Второ тримесечие на 2020 г.Публикуване на описанието на пилотните проекти
Второ тримесечие на 2020 г.Публикуване на националните бизнес модели за гарантиране качеството на ЕЕУ
Второ тримесечие на 2020 г.Европейска конференция на проекта QualitEE
Юни 2020 г.Край на проекта QualitEE

Бъдете информирани за напредъка на проекта

Чрез европейските и националните информационни бюлетини ще предоставяме актуална информация, новини и подробности как да участвате в дейностите на проекта QualitEE

Абонирайте се за нашия информационен бюлетин