Certifikace projektů a poskytovatelů EPC v České repubice

Hlavním cílem certifikace projektů a poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) je podpořit rozvoj důvěryhodného trhu s EPC a tím podpořit další rozvoj projektů úspor energie.
Předkládaný návrh systému nastavuje konkrétní metodické postupy a parametry kvality pro přípravu a realizaci projektů EPC, a zároveň vymezuje minimální požadavky kladené na poskytovatele EPC. Je nastaven tak, že certifikaci společností poskytujících energetické služby předchází certifikace jednotlivých projektů EPC, která je předpokladem pro certifikaci poskytovatelů EPC. V tomto dokumentu je předložen jak návrh konkrétního postupu a metody certifikace, tak i výchozí návrh struktury obou certifikačních schémat. První certifikační schéma je určeno pro projekty EPC, zatímco druhé na něj navazuje a je určeno pro poskytovatele EPC.