Národní diskusní platformy

Získejte náskok před ostatními i možnost spoluvytvářet zmiňované standardy tím, že se připojíte do Národní diskusní platformy.

K čemu je platforma určena?

Základním cílem projektu QualitEE je vytvořit základní pravidla pro zajištění kvality a implementovat je do systémů zajištění kvality na národní úrovni. Takto implementovaná pravidla zůstanou i po konci projektu a stanou se samostatně fungujícím prvkem.

K dosažení tohoto cíle je třeba zapojení hráčů z trhu energetických služeb:

 • Dosáhnout širokého konsensu o lokálních specifických rysech zajištění kvality
 • Dát účastníkům trhu prostor přispět do vývoje pravidel a programů
 • Zainteresovat do procesu klíčové hráče a zajistit tak dlouhodobější zájem o přijímání a rozvíjení systémů zajištění kvality

Těchto dílčích cílů bude dosaženo právě sérií workshopů, nazývaných Národní diskusní platformy, které budou pořádány Národními podpůrnými týmy.

Kdo se může zapojit?

Proč bych se měl zapojit?

Národní diskusní platformy Vám poskytnou příležitost přispět do vývoje:

 • Evropských pravidel pro zajištění kvality
 • Doplňujících národních pravidel pro zajištění kvality
 • Aplikovatelného obchodního modelu pro zajištění kvality, strategie pro jeho implementaci, racionalizace procesu, marketing, partnerství, strukturu managementu a risk management celého projektu zavádění standardů kvality

 

Zapojení Vám umožní:

 • Získat náskok v oblasti systémů zajištění kvality, které přinesou růst v sektoru energetických služeb
 • Podílet se na tvorbě pravidel, které budou rozlišovat vysoce kvalitní služby v oblasti energetických služeb od těch méně kvalitních
 • Posílit pozici a vliv své organizace v oblasti systémů zajištění kvality, které mohou představovat celý nový proud v sektoru energetických služeb
 • Prosadit větší standardizaci, která umožní spojování menších investic do energetických služeb a otevře tak možnosti významného financování ze sekundárních trhů

 

Jak se zapojit?

 • Každá partnerská země projektu QualitEE bude pořádat nejméně 3 Národní diskusní platformy. Pokud se chcete zapojit a získat více informací o Národních diskusních platformách, klikněte prosím na odkaz níže.

 

Národní diskusní platforma – nejnovější informace

Pro odběr nejnovějších informací ohledně Národních diskusních platforem a o možnost účasti v nich:

PŘIDEJTE SE NA NÁŠ MAILING LIST