Příhlášení pilotních projektů

Co jsou pilotní projekty?

Pilotní projekty budou projekty vybrané pro testování skutečného použití kritérií pro zajištění kvality a systémů zajištění kvality.

Během pilotních projektů budou poskytovatelé energetických služeb i jejich klienti instruováni, jak správně integrovat kritéria pro hodnocení kvality (které byla připravena v rámci projektu QualitEE) do smluv o poskytování služeb. Zároveň bude oběma stranám nabídnuto nezávislé zajištění kvality poskytnutých služeb.

Partneři projektu QualitEE poskytnout během pilotních projektů odbornou podporu, a to od fáze zadávání zakázky, až po fázi měření a verifikace.


Proč bych se měl zapojit?

Jsem poskytovatel energetických služeb:

  • Získejte mezinárodní pozornost a uznání pro svou práci
  • Získejte náskok v oblasti zajištění kvality
  • Dokažte kvalitu Vašich služeb svému klientovi
  • Buďte se svou společností průkopníkem nového trhu

Poptávám nebo se podílím na poptávání energetických služeb:

  • Získejte zdarma odborné konzultace a ujistěte se, že odebíráte energetické služby vysoké kvality
  • Získejte přehled o nejnovějších trendech a nejlepších řešeních v oblasti nákupu energetických služeb

Jak se zapojit?

Pokud se chcete na programu pilotních projektů podílet, prosím zaregistrujte se vyplněním níže přiloženého dotazníků:

Fields marked with * are required.

O Vás:

Informace o Vašem projektu:

Děkujeme Vám za poskytnutí informací o pro program pilotních projektů QualitEE. Jeden z našich regionálních projektových partnerů se s Vámi brzy spojí.