Vzdělávací semináře

Co jsou tyto semináře?

Série půldenních nebo celodenních vzdělávacích seminářů pokrývající tyto moduly:

 • Modul 1: Základy energetických služeb včetně projektové fáze a procesů, financování a Evropského etického kodexu pro EPC
 • Modul 2: Kritéria hodnocení kvality a pravidla pro financování a výběrová řízení
 • Modul 3: Rámce pro zajištění kvality, procesy a další poznatky získané z pilotních projektů
 • Modul 4: Detailní seminář pro garanty záruk kvality a certifikační orgány, které budou v rámci národních systémů nabízet služby záruk kvality. Seminář se bude soustředit na průběh celého procesu zaručování kvality.

Pro koho jsou určeny?

Vzdělávací semináře jsou otevřeny pro všechny účastníky trhu a zaměřují se zejména na:

 • Manažery energetiky a nákupu v rámci klientských organizací, které uvažují o investici do energetických služeb
 • Budoucí poskytovatele záruk a certifikačním orgánům
 • Finanční instituce
 • Politiky

Proč se účastnit?

 • Školení, profesní rozvoj a rady od předních expertů
 • Možnost zjistit vše o systémech a kritériích pro záruku kvality, které jsou vyvíjeny jako součást projektu QualitEE
 • Možnost získat vhled do trhu energetických služeb

 

 

Jak se zaregistrovat pro účast na semináři?

V každé partnerské zemi budou postupně uspořádány minimálně 3 vzdělávací semináře. Přidejte se do našeho mailing listu a buďte prvními, kdo obdrží informace a detaily o registraci na semináře ve Vašem regionu.

PŘIDEJTE SE NA NÁŠ MAILING LIST