Pro koho je QualitEE?

 • Veřejní i soukromí zákazníci využívající energetické služby

  Veřejní i soukromí zákazníci využívající energetické služby

  Projekt QualitEE poskytne kritéria umožňující hodnotit kvalitu a zároveň poskytne příručky s radami jak postupovat při výběrových řízeních – obojí nástroje, který zvýší Vaši informovanost coby kupce energetických služeb.

  Systémy zajištění kvality vycházející ze zmíněných kritérií budou tlačit na průběžné zlepšování kvality služeb, které dostáváte a zároveň snižovat rizika při jejich čerpání. Zároveň tyto systémy přispějí ke zvýšení důvěry všech aktérů, což povede k nižším finančním nákladům a kratším časovým prodlevám před zahájením každého projektu.

  Přihlaste se k odebírání našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – o vzdělávacích seminářích zdarma

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

  – jak přihlásit vlastní pilotní projekt a získat tak zdarma možnost odborných konzultací

  – o výsledcích průzkumů trhu

   

 • Zprostředkovatelé energetických služeb

  Zprostředkovatelé energetických služeb

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které můžete se svými klienty použít ke zlepšení výsledků jejich investic do energetických služeb. Zlepšení kvality služeb a zvýšení důvěry podpoří zároveň i poptávku po energetických službách samotných a také po přidružené konzultační práci.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – o vzdělávacích seminářích zdarma

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

   

 • Poskytovatelé energetických služeb (ESCO)

  Poskytovatelé energetických služeb (ESCO)

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které Vám umožní odlišit Vaše služby a prezentovat jejich vysokou kvalitu. Výsledky projektu QualitEE také povedou k větší informovanosti klientů a jejich větší důvěře v trh s energetickými službami, což zvýší poptávku po projektech a zkrátí dobu před jejich zahájením.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – o vzdělávacích seminářích zdarma

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

  – jak přihlásit vlastní pilotní projekt a získat tak zdarma možnost odborných konzultací

   

 • Finanční instituce

  Finanční instituce

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které zvýší počet možností pro odpovědné investice na trhu energetických služeb. Tím se sníží rizika a náklady na před-investiční analýzy na trhu energetických služeb, zatímco vyšší standardizace umožní jednodušší kumulaci podobných investic.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – o vzdělávacích seminářích zdarma

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

 • Vládní úřady

  Vládní úřady

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které zvýší investice do energetických služeb a přinesou tak zlepšení v oblasti energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů a cílů snižování emisí skleníkových plynů. Projekt QualitEE se v počátku bude soustředit na rozsáhlý průzkum trhu, který bude podkladem pro tvorbu politiky v této oblasti. Vytváření modelů pro zajištění kvality poskytuje možnosti pro zapojení představitelů státní správy.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

  – o výsledcích průzkumů trhu

 • Národní svazy a sdružení

  Národní svazy a sdružení

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které zvýší investice do energetických služeb poskytovaných Vašimi členy. Vytváření modelů pro zajištění kvality představuje příležitost pro vedení a management různých průmyslových a odvětvových svazů a sdružení a přinese zvýšený zájem o členství.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte první, kdo se dozví:

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

 • Instituce odpovědné za certifikace

  Instituce odpovědné za certifikace

  Projekt QualitEE vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a implementuje systémy zajištění kvality, které zvýší investice do trhu s energetickými službami a zároveň zvýší poptávku po nezávislé certifikaci.

  Buďte informováni jako první tím, že přihlásíte se k odběru našeho newsletteru a dozvíte se tak s předstihem:

  – o vzdělávacích seminářích zdarma

  – jak se připojit k Národní diskusní platformě ve své zemi a podílet se tak na vývoji kritérií kvality

Jak se zapojit?

Pro další informace o tom, jak se zapojit, klikněte na odkaz níže.

ZAPOJTE SE