Implementace přepracované směrnice o energetické náročnosti budov otevírá prostor pro větší prosazení energetických služeb zaměřených na zvýšení efektivity

Implementace přepracované směrnice o energetické náročnosti budov otevírá prostor pro větší prosazení energetických služeb zaměřených na zvýšení efektivity

06/11/2018

Poté, co se na ní shodli unijní zákonodárci na konci roku 2017, vstoupila přepracovaná směrnice EPBD v platnost 9. července 2018. Členské státy mají na její implementaci do národních právních řádů čas do března 2020.

Tento časový rámec poskytuje velkou příležitost pro tlak na národní orgány, aby provedly implementaci tak, že energetické služby směřující ke zvýšení energetické efektivity (EES) budou hrát klíčovou roli v úspěšném naplnění cílů EPBD. Článek 2.A této směrnice požaduje po členských státech tvorbu Dlouhodobé strategie renovací, tedy jasného plánu, jak dosáhnout svých cílů v rámci energetické efektivity stavebního sektoru. Úspěšné strategie by přitom neměly obsahovat pouze opatření jako jsou standardní renovace, ale také energetické služby, které mohou do jisté míry renovace nahradit, případně jejich výsledek podpořit.

Článek 2.A navíc požaduje, aby vlády provedly u svých národních strategií veřejné konzultace, a to ještě dříve, než je předloží Evropské komisi. Je proto zásadní, aby se hráči v oblasti energetických služeb těchto veřejných konzultací zúčastnili a příležitost tak zužitkovali co nejlépe.