Jak na výběrová řízení EPC a ESC

Jak na výběrová řízení EPC a ESC

10/04/2020

Projekt QualitEE publikoval unikátní příručku o úskalích výběrových řízení na projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického contractingu (ESC). Cílem příručky je informovat účastníky procesu jak na straně poptávky po zvyšování energetické účinnosti (EES), tj. veřejné i soukromé zadavatele a facilitátory (poradce zadavatelů), tak i na straně nabídky,  tedy poskytovatele energetických služeb. Důraz je kladen na uplatňování kritérií kvality energetických služeb ve fázi výběrového řízení. Tato příručka popisuje obecné pozadí, ale nabízí i rady ohledně využívání kritérií kvality při zadávání zakázek.

Poskytovatelé i klienti EES čelí nejasným legislativním a správním předpisům pro veřejné organizace. Odpovědné osoby ve veřejném sektoru se obávají složitosti procesu hodnocení nebo tvrzení, že je tento proces v rozporu s požadavky zákona o veřejných zakázkách. Pokud princip nejnižších investičních nákladů je nahrazen procesy výběrových řízení založených na kritériích kvality EES, zvýší se kvalita těchto projektů a dosažené úspory energie.

Tato příručka pro výběrová řízení navazuje na Evropská pravidla technických kritérií kvality, které vyvinul tým odborníků pracující na projektu QualitEE (Leutgöb et al. 2019).

Příručku si můžete stáhnout zde.