Přihlaste své projekty do European Energy Service Award 2019

Přihlaste své projekty do European Energy Service Award 2019

13/09/2018

Od roku 2005 Berlínská energetická agentura a Evropská komise udělují cenu EESA společnostem a projektům za vynikající úsilí a úspěchy v oblasti energetických služeb.

  • Jste organizace, která se významně přičinila o rozvoj služeb EPC na českém trhu?
  • Jste poskytovatel energetických služeb (ESCO) nebo prosazujete energeticky úsporné projekty?
  • Realizovali jste úspěšně inovativní projekt zaměřený na udržitelnou energii?

Využijte možnost a přihlaste své projekty!

Pokud vaše organizace nebo vámi realizovaný projekt dosáhl významného úspěchu v oblasti úspor energie, budeme rádi, pokud se přihlásíte! Těšíme se na Vaše nejlepší projekty!

 

Můžete se přihlásit do následujících kategorií:

Nejlepší evropský propagátor energetických služeb

Kategorie je určena společnostem, institucím nebo jednotlivcům, kteří výrazně a pomocí nestandardních řešení přispěli k rozvoji trhu s energetickými službami.

Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb

Tato kategorie je určena společnostem poskytujícím služby v oblasti energetiky, přispívajícím k vývoji trhu, a které přejímají rizika a realizují inovativní technická řešení, jež mohou sloužit jako příklad úspěšného projektu.

Nejlepší evropský projekt zaměřený na úspory energie

Předkládané projekty mohou pocházet ze všech sektorů a měly by vykazovat vynikající výsledky v oblasti ochrany klimatu, používání inovativních technologií nebo řešení přizpůsobených konkrétním potřebám zákazníků. V této kategorii budou uděleny ceny maximálně třem projektům.

Přihlášky a další informace naleznete na www.guarantee-project.eu

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2019

Pro další informace kontaktujte partnera guarantEE v ČR na emailu: zuzana.lhotakova@enviros.cz

Vítěz je vybírán mezinárodní odbornou porotou. Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat v roce 2019 v Bruselu.

Cena je udělena v rámci projektu Horizon 2020 “guarantEE”, který je koordinován Berlínskou energetickou agenturou.

Mediálním partnerem EESA 2019 je Euro Heat & Power.