Úvodní kurz pro poskytovatele garantované energetické služby (ESCO) a poradce

Úvodní kurz pro poskytovatele garantované energetické služby (ESCO) a poradce

19/03/2020

Dne 11. března 2020 proběhl v Praze Úvodní vzdělávací kurz pro poskytovatele garantované energetické služby (ESCO)  organizovaný asociací APES a společností SEVEn za popdpory projektu QualitEE. Na kurzu se účastníci z řad ESCO a poradců klientů EPC mohli seznámit se základními znalostmi o EPC i detaily příkladu úspěšného projektu EPC. Dále budou mít možnost si tyto znalosti rozšířit na navazujícím kurzu o EPC pro pokročilé, jenž se uskuteční v druhé polovině roku 2020.

Prezentace ze semináře naleznete zde.

Program semináře:

I. Úvod: představení kurzu, jeho obsah a praktické přínosy

Seznámení s obsahem kurzu a jeho účelem; principy EPC, co je a není energetická služba s garancí úspor; role APES ve vývoji trhu s energetickými službami.

II. Energetické služby s garancí úspor a přínosy pro klienty

Popis procesu přípravy a realizace projektu EPC a jeho jednotlivé fáze, silné a slabé stránky, budoucí výzvy. Role jednotlivých účastníků při přípravě projektu, standardní postupy; proč by klient měl preferovat dodávky úspor metodou EPC.

III. Trh EPC a mezinárodní porovnání

Typické charakteristiky trhu a projektu EPC v ČR ve srovnání se zeměmi EU (délka smlouvy, investice, klienti apod.). Bariéry a pobídky na trzích s energetickými službami a faktory kvality služeb.

IV. Smlouva o EPC, její struktura a konkrétní zkušenosti v ČR

Co obsahuje smlouva o energetických službách s garancí úspor; přílohy smlouvy a klíčové parametry; výběrová řízení na dodávku energetických služeb (soukromý sektor, veřejný sektor), jednací řízení s uveřejněním. České know-how na trhu energetických služeb.

V. Příklad úspěšného projektu EPC

Popis konkrétního úspěšného projektu EPC; klíčové parametry projektu; proces přípravy a realizace projektu, sledování a vyhodnocování.

VI. Otázky účastníků, závěrečná diskuse

Lektoři:

Ing. Radim Kohoutek (SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú.)

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. (SEVEn Energy, s.r.o.)

Mgr. Jana Szomolányiová (SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú.)

Ing. Radek Vrána (Amper Savings, a.s.)