V Praze se uskutečnil Informační den k projektu guarantEE

V Praze se uskutečnil Informační den k projektu guarantEE

03/02/2018

Informační den byl organizován společností ENVIROS, partnerem  projektu guarantEE, přednášejícími byli odborníci v oblasti projektů energetických úspor, kteří se přímo podíleli na přípravě a realizaci představovaných projektů EPC.

Hlavním tématem  bylo seznámení posluchačů s cíli a zaměřením projektu guarantEE a aktuálními výstupy projektu v České republice.

Účastníky zaujala problematika “rozdílné motivace” v projektech EPC v soukromém sektoru, kde do jednání dvou stran – zadavatele a firmy ESCO vstupuje strana třetí – nájemce nemovitosti a náklady a přínosy z realizace projektu EPC musí být rozděleny vhodně mezi tyto tři strany. O této problematice promluvila zkušená facilitátorka ze společnosti ENVIROS, Vladimíra Henelová, která společně s týmem ENVIROS připravila již desítky projektů EPC.

V rámci semináře byly prezentovány příklady dobré praxe – úspěšně realizované projekty EPC. Jednalo se o dva projekty z oblasti veřejného sektoru – vybraných objektů města Přelouč a města Skuteč a projektu ze sektoru průmyslové výroby – podniku VOP, s.p.

Projekty byly představeny z pohledu odborné asistence při přípravě projektů facilitátorem všech tří projektů, společností ENVIROS. V druhé části semináře byly tytéž projekty prezentovány z pohledu realizace – firmami ESCO, které realizovaly projekty energetických úspor – AmperSavings  (Skuteč a Přelouč) a EVČ (VOP, s.p.). Účastníci tak mohli porovnat rozdílné přístupy řešení v různých stupních projektu, které jsou důležité pro úspěšnou realizaci projektu.  Další zajímavé projekty EPC z oblasti průmyslu – např. prádelenského provozu,  byly představeny zástupcem společnosti SEVEn.

Prezentující odborníci zodpověděli řadu dotazů týkajících se konkrétních přístupů k projektům EPC z pohledu asistované přípravy projektů EPC – tzv. facilitace, od fáze identifikace potenciálu úspor v budovách až po fázi přípravy a asistence při  výběrovém řízení. Časté dotazy směřované na představitele ESCO se týkaly způsobu ověřování úspor v průběhu vlastního projektu, způsobu měření a metodiky vyhodnocování.

Semináře se účastnilo 23 zástupců státní správy, APES, akademické sféry a soukromého sektoru z oblasti energetických úspor.

Prezentace si můžete stáhnout zde.