V Praze se uskutečnil seminář o kritériích kvality a systémech certifikace energetických služeb

V Praze se uskutečnil seminář o kritériích kvality a systémech certifikace energetických služeb

29/01/2018

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn Národní diskusní seminář projektu QualitEE na téma kvality a certifikace energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)Prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde.

Na semináři byl představen a diskutován návrh souboru kritérií kvality a certifikačních schémat pro projekty a poskytovatele EPC v České republice. Akce tak plynule navázala na mezinárodní workshop k tématu certifikace, který se konal koncem listopadu.

V první části semináře prezentovala Jana Szomolányiová (SEVEn) návrh Evropských kritérií kvality pro energetické služby, jenž jsou vytvářeny mezinárodním týmem v rámci projektu QualitEE financovaným Evropským programem Horizon2020. Východiskem pro tuto práci byl podrobně prezentovaný systém značky kvality pro energetické služby, jenž zavedla v Rakousku asociace poskytovatelů energetických služeb DECA.  Návazně Jaroslav Maroušek (SEVEn) představil výběr z Evropských kritérií kvality  vhodných pro hodnocení projektů EPC v  podmínkách českého trhu.

Prof. Jaroslav Knápek z ČVUT seznámil účastníky s obecným systémem zajištění kvality pro produkty a služby v České republice.  Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu představil program Úspory energie s rozumem, čerstvě zavedený český certifikát kvality pro energeticky úsporné projekty.

Závěr semináře se soustředil na konkrétní návrhy způsobu certifikace EPC v České republice. Jana Szomolányiová představila názory českých účastníků trhu na kritéria a certifikaci energetických služeb, a to na základě nedávného průzkumu trhu projektu QualitEE. Dle něj tři čtvrtiny českých firem ESCO a poradců účastnících se průzkumu očekává od systému certifikace zavedení standardizovaných kritérií kvality a zvýšení důvěry klientů v projekty EPC.

Na tato pozitivní očekávání reagovala přednáška Jaroslava Marouška, přinášející konkrétní návrh certifikačního schématu pro projekty EPC a certifikačního schématu pro firmy ESCO. Následovala intenzivní diskuse, která ovlivní další práce na návrhu kritérií a certifikačních schémat. Několik účastníků diskuse preferovalo variantu certifikačního systému s nižšími náklady certifikace, tak aby se cena certifikátu nestala bariérou využívání systému a podpořila rozvoj trhu.

Zavedení certifikace pro projekty i poskytovatele EPC budou dalšími podstatnými kroky na poli standardizace v oblasti poskytovaných energetických služeb. Podpora zavedení certifikace firem energetických služeb rovněž vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.