Výzkum projektu QualitEE představen v nejnovější zprávě JRC o trhu energetických služeb

Výzkum projektu QualitEE představen v nejnovější zprávě JRC o trhu energetických služeb

10/02/2020

Joint Research Centre (JRC) nedávno zveřejnilo výzkumnou zprávu, která popisuje trh energetických služeb v EU roku 2019. Tato zpráva představuje výzkum provedený v rámci projektu QualitEE, který se zabývá vývojem a uplatněním vnitrostátních kritérií kvality a systémů zajištění kvality u služeb energetické účinnosti (EES).

Podstatné na tom je, že naše zprávy o jednotlivých zemích týkající se trhu energetických služeb a kvality se ukázaly být důležitým zdrojem dat. Náš výzkum zaměřený na konkrétní země podpořil analýzu JRC tím, že poskytl vhled do několika trhů EES v národním měřítku, a to zejména ve vztahu k:

  • velikosti trhu a rozvoje trhu,
  • dodavatelům ESCO,
  • účastníkům trhu ESCO,
  • tržní poptávce (klienti ESCO),
  • objemu investic (v €) a trvání energetických projektů (v letech).

JRC využilo tyto informace k prošetření trhů EES v Belgii, Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Lotyšsku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Slovinsku, Spojeném království a ve Španělsku.

Zde si můžete přečíst celou zprávu dozvědět se více o našem výzkumu a o zjištěních JRC.