Pilotní projekty

Konsorcium QualitEE bude testovat využívání kritérií kvality a systémy zajištění kvality v celkem 24 pilotních projektech

Na této webové stránce budou publikovány případové studie dokumentující přínosy systémů zajištění kvality a získané zkušenosti.

 

V současnosti hledáme vhodné pilotní projekty:

Pokud zastupujete instituci, která je velkým spotřebitelem energie, finanční instituci nebo poskytovatele či zprostředkovatele energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti pracující na přípravě nového projektu, spojte se s námi. Získáte tak možnost využít zdarma pro svůj projekt konzultační služby a prezentovat ho na mezinárodní úrovni.

Přihlaste svůj projekt


24 pilotních projektů má za cíl:

Miliony Euro

41 milionů EUR investic do energetických služeb.

GWh/rok

25 GWh primárních energetických úspor za rok.

GWh/rok

20 GWh energie vyrobené z obnovitelných zdrojů za rok.