(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Zpráva o využití kritérií v rámci pokročilých a dokončených projektů

Tato zpráva hodnotí pravidla kritérií kvality (spolu s příslušnými hodnotícími kritérii) na základě zkušeností z jejich používání v reálných situacích. Každé kritérium bylo analyzováno během fází projektu následujících po výběrovém řízení (tzn. pokročilá fáze projektu), tedy po podepsání smlouvy klientem. Zpětná vazba využitá při analýze byla sesbírána pomocí dotazníků zaměřených na význam, konkrétní detaily, možnost doložitelnosti konkrétním důkazem a časovou náročnost hodnocení každého kritéria. Z výsledné analýzy, která pracuje se vstupy z 11 různých zemí je patrné, že existují rozdílné přístupy a pohledy na efektivitu každého ze zkoumaných kritérií.

Oběcně z výzkumu vyplývá, že možnosti využití jednotlivých kritérií se mění v závislosti na kontextu projektů. Klíčové závěry a návrhy na možná zlepšení jsou shrnuty níže:

  • Garance úspor a jejich ověření (kritéria kvality 3 a 4) jsou nejdůležitější a nejvíce specifické kategorie pro zhodnocení kvality.
  • Informovanost a motivovanost uživatelů (kritérium kvality 8) je méně důležité i méně specifikované kritérium.
  • Je třeba zvýšit (případně nově představit) roli facilitátora, která může projektům poskytnout podporu.
  • Je zapotřebí lepší specifikace pro aplikaci kritérií na projekty různého rozsahu. Například v případě malých projektů (v oblasti osvětlení) požadují klienti větší návaznost na již existující standardy.
  • Při různých fázích projektu se očekává lepší organizace vztahů, managementu a komunikace mezi dodavatelem a klientem (souvisí s kritéri kvality 2 a 6).

Pro získání více detailů a dalších analýz si stáhněte plnou zprávu níže.