(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Publikace

V rámci projektu QualitEE byl proveden rozsáhlý výzkum a konzultace s klíčovými experty a hráči v oblasti trhu energetických služeb. Zásadní výsledky z této práce byly publikovány a zpřístupněny ke stažení, aby tak mohlo dojít k dalšímu rozvoji trhu a systémů zajištění kvality v oblasti energetických služeb.

Kritéria pro hodnocení kvality

Ústřední publikace projektu QualitEE

Tato zásadní publikace je základem pro kritéria hodnocení kvality energetických služeb – jak pro harmonizovaná evropská kritéria, tak pro kritéria upravená na národním půdorysu. Pomocí takto stanovených pravidel je možné všechny klíčové aspekty energetických služeb rozložit na základní prvky, jejichž kvalita může být tak posouzena pomocí kritérií kvality.

Každé „kritérium kvality“ má následující formu…

 

Kritérium kvalityDůkaz Ověření Komentáře
Jaký konkrétní aspekt energetické služby je hodnocen? Jaké jsou pro tento aspekt ideální požadavky?Co by měl hodnotitel hledat a posuzovat, aby mohl dané kritérium odpovědně zhodnotit.Jak má hodnotitel rozhodnout, zda sesbírané důkazy dokazují, že kritérium bylo skutečně splněno? Je možno přistupovat ke kritériu a jeho hodnocení binárně, tedy pouze s možností že splňuje/nesplňuje podmínku (např. je nebo není přítomno) nebo je třeba hodnotit kritérium a jeho kvalitu za použití škály.Doprovodné komentáře pomáhající hodnotiteli v dosažení závěru.

Další publikace

 • Zpráva o průzkumu trhu energetických služeb, jejich financování a kvality

  V rámci projektu byl proveden rozsáhlý výzkum trhu provedený pomocí dotazníků a rozhovorů s klíčovými hráči, který svými výsledky podporuje vývoj pravidel zajištění kvality a obchodních modelů zajišťování. Výstupem této činnosti je:

  • Celoevropská zpráva o trhu energetických služeb včetně financování a kvality dostupná zde.
  • Národní zprávy o trhu energetických služeb, financování a kvalitě dostupné zde.
  • Interaktivní webový nástroj na prohlížení výsledků průzkumů trhů, umožňující přímé srovnávání výsledků mezi několika zeměmi a rovněž s předchozími průzkumy z let 2013 a 2015, které byly provedeny v rámci projektu Transparense
  • Výsledky dotazníků ve formátu Excel / CSV ke stažení, k dispozici pro vlastní analýzu
 • Pokyny pro hodnocení kvality, financování a výběrová řízení pro energetické služby

  Jedna z hlavních publikací projektu QualitEE: Pravidla a nástroje pro usnadnění hodnocení kvality energetických služeb, má za úkol poradit klíčovým aktérům na jaké konkrétní aspekty energetických služeb se mají soustředit a jak rozhodnout, zda bylo dosaženo požadované vysoké kvality.

  Publikace zahrnují:

  • Evropské pokyny pro hodnocení kvality – základní soubor kritérií pro hodnocení kvality použitelných po celé Evropě.
  • Národní pravidla pro hodnocení kvality.
  • Finanční pravidla pro poskytovatele i odběratele služeb, která stanovují, jaké informace a jak podávat třetím stranám zajišťujícím financování. Tato pravidla mají za cíl snížit náklady na před-investiční analýzy ze strany finanční instituce.
  • Příručka o výběrových řízeních, poskytující rady klientům ve využívání kritérií zajištění kvality v úspěšném výběru energetických služeb s vysokou kvalitou.
 • Případové studie o využití kritérií zajištění kvality v pilotních projektech

  Konsorcium QualitEE testovalo využití kritérií kvality ve 28 pilotních projektech. Byly publikovány případové studie, které zdůrazní výhody záruk kvality a všechny získané zkušenosti.

 • Vzdělávací materiály pro oblast energetických služeb a zajištění kvality

  Rovněž je vytvářena série vzdělávacích materiálů, které jsou distribuovány skrze více než 50 vzdělávacích seminářů pořádaných členy konsorcia projektu po celé Evropě. Tyto materiály jsou zároveň publikovány i na stránkách projektu a jsou dostupné zde.

  Pro vzdělávání jsou vytvářeny následující moduly:

  • Modul 1: Základy energetických služeb
  • Modul 2: Kritéria hodnocení kvality a pravidla pro financování a výběrová řízení
  • Modul 3: Rámce pro zajištění kvality, procesy a další poznatky získané z pilotních projektů
  • Modul 4: Semináře o procesu zaručování kvality, určené pro garanty záruk kvality a certifikační orgány
 • Obchodní modely zajištění kvality energetických služeb

  Projekt QualitEE má za úkol odstartovat dlouhodobé využívání zajištění kvality nejméně v 8 státech. K tomu je zapotřebí kvalitní a fungující model, ve kterém aktivní propagátor vytváří pomocí zajímavých pobídek poptávku po zárukách kvality. Jako další je zapotřebí nezávislý poskytovatel záruk (zajištění), finanční model a nakonec zainteresování a podpora širokého spektra hráčů.

  Pro podporu přijímání záruk kvality pro energetické služby a pro zajištění úspěchu celého projektu v Evropě jsou připravovány následující publikace:

  • Zpráva analyzující úspěšné modely zajištění kvality v jiných odvětvích – dostupné zde.
  • Případové studie osvědčených případů – každý Národní podpůrný tým najde dlouhodobě fungující případ modelu zajištění kvality fungující na trhu v jeho zemi. Tato publikace poté srovná nejlepší příklady z různých zemí, aby tak poskytla podklady a zlepšila vyhlídky na úspěch v jiných zemích, kde se tamní aktéři pokoušejí o realizaci stejných projektů