Česká zpráva o trhu a kvalitě služeb zvyšujících energetickou efektivitu

Tato zpráva za využití různých zdrojů popisuje trh služeb zvyšujících energetickou efektivitu (Energy Efficiecny Services – EES) a informuje o vývoji kritérií kvality, a také o implementaci programů zajištění kvality. Zpráva se soustředí na dvě formy zmiňovaných služeb EES: Energetické služby se zárukou (EPC) a Energetický kontrakting (ESC).

Zpráva je primárně založena na rozsáhlém průzkumu provedeném mezi poskytovateli a zprostředkovateli EES, na rozhovorech s klienty a finančními institucemi, které byly do EES zapojeny, a také na relevantní odborné literatuře a znalosti trhu, kterou disponují autoři. Zpráva porovnává výsledky získané roku 2017 v 15 evropských zemích se zjištěními z předešlých průzkumů provedených v letech 2013 a 2015. Výsledky průzkumu jsou k dispozici skrze tento interaktivní webový nástroj.

 

Tato zpráva je jednou z dosud nejdetailnějších studií na téma českého trhu služeb zvyšujících energetickou efektivitu a pokrývá následující témata:

 

  • Představení konceptu služeb EES a jejich druhů
  • Přehled relevantního politického, právního a regulačního rámce
  • Současný stav a trendy na českém trhu včetně: jeho velikosti a vývoje, typických charakteristik projektu, typů smluv, hráčů na trhu a financování
  • Klíčové prvky týkající se kvality a zároveň potenciál pro zlepšení
  • Překážky na trhu a doporučení pro lepší rozvoj
  • Pozadí českého systému standardizací a certifikací, současný stav zajištění kvality pro EES a ideální charakteristiku potenciálního nového programu zajištění kvality

Evropská zpráva je dostupná zde

Pan-evropská zpráva o službách zvyšujících energetickou efektivitu je dostupná níže

Shlédnout evropskou zprávu