Pokyny pro Evropská technická kritéria kvality

Evropská pravidla pro kritéria technické kvality mají za cíl reagovat na naléhavé požadavky trhu na standardizaci energetických služeb v oblasti energetické efektivity. Pravidla jsou určena pro klienty z veřejné i soukromé sféry, poskytovatele energetických služeb, personál odpovědný za nákup služeb i pro politiky. Tato kritéria byla vytvořena, aby položila základy modelům zajištění kvality v oblasti energetických služeb.

Od publikování draftové verze pokynů, tyto byly vylepšovány v rámci rozsáhlého konzultačního procesu zahrnujícím diskusní semináře v Bruselu, Vídní, Rize, Madridu a Bukurešti, a testování 28 pilotními projekty. V procesu projednávání se ukázalo, že zatímco je napříč Evropou hodně společného, existující rozdíly na národních trzích z energetickými službami vyžadují lokální přizpůsobení. Proto byly vytvořeny adaptace na podmínky ve všech partnerských zemích projektu QualitEE: Rakousko, Belgie, Česko, Německo, Řecko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a ve Velké Británii. Tyto můžete vidět na stránkách jednotlivých zemích, jenž zvolíte v pravém horním rohu této webové stránky.

Pro projekty EPC v  České republice byl tak speciálně vypracován soubor kritérii kvality.

Tyto pokyny byly vytvořeno vedle Kritérií kvality pro financování energetických služeb ke zvýšení energetické účinnosti a Příručky pro výběrová řízení energetických služeb ke zvýšení energetické účinnosti.