(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Kritéria kvality pro financování projektů energetických úspor

Pravidla pro financování mají za cíl stanovit obecný základ pro posuzování financovatelnosti projektů v energetických službách zaměřenách na zvýšení energetické efektivity. Pravidla jsou určena zejména pro finanční instituce, poskytovatele energetických služeb a klienty. Zároveň tato pravidla definují potřebné minimum finančních informací, které finanční instituce potřebují, aby financovatelnost takových služeb mohly odpovědně posoudit.

Pravidla pro financování by měla být interpretována zároveň s návrhem evropských pravidel technických kritérií kvality. Zatímco technická kritéria kvality jsou zamýšlena zejména pro potenciální klienty energetických služeb, kterým umožní odlišit kvalitní projekty od nekvalitních, finanční pravidla cílí na finanční instituce a mají je podporovat ve správném posouzení financovatelnosti projektů pomocí sady kritérií finanční kvality.

 

Verze, která je zde dostupná ke stažení, představuje návrh pravidel, na něž je a bude do konce roku 2018 sbírána zpětná vazba.

Zveme Vás, abyste i Vy poskytli svou zpětnou vazbu pomocí formuláře níže. Ve formuláři můžete rovněž zdělit, jestli si přejete dostat verzi pravidel ve formátu Microsoft Word, abyste případně mohli svou zpětnou vazbu předat formou komentářů a záznamu změn, které nabízí tento software.

Formulář pro zpětnou vazbu

Fields marked with * are required.

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.