Obchodní modely pro zajištění kvality

Jeden z cílů projektu QualitEE je implementace národních programů zajištění kvality v oblasti energetických služeb. Toto úsilí je považováno za zásadní další krok směrem k evropské standardizaci.

Programy zajištění kvality v každé zemi cílí na navýšení investic do energetické účinnosti v budovách, a to pomocí ustanovení rámcových certifikací kvality v oblasti energetických služeb po celé Evropě. Podobný rámec totiž dosud neexistuje.

Ve zprávě “Obchodní modely pro zajištění kvality” je prezentováno, popsáno a následně analyzováno 10 obchodních modelů. Ty byly vybrány partnery projektu QualitEE ze seznamu 84 obchodních modelů. Cílem této zprávy je informovat o vývoji a vytváření fungujících obchodních modelů pro zajištění kvality v oblasti energetických služeb po celé Evropě.

Pro lepší pochopení a využití byly jednotlivé prvky a výhody různých programů zajištění kvality kategorizovány a byl vyvinut srovnávací rámec, umožňující porovnávání jednotlivých obchodních modelů.

Obchodní modely analizované v této zprávě jsou:

  • DECA Quality Label
  • Thermoprofit
  • BUND “Energy Saving Hospital” Certificate
  • ISO
  • CHPQA Certificate
  • Passive House
  • Energy Performance Contracting – Standard Contract (Austria)
  • ANESE Certificate
  • Klimaaktiv Building Standard
  • ZMRK Quality Label in Construction