Druhy energetických služeb

 • Energetické služby se zárukou

  Energetické služby se zárukou

  Poskytovatel energetických služeb se zárukou (EPC) garantuje dosažení smluvně stanovených úspor energie a/nebo s nimi spjatých nákladů. Zároveň také nese riziko (specifikované smluvně) realizace a provozu technických opatření. Podle Směrnice o energetické účinnosti znamená EPC „smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, kdy jsou investice do tohoto opatření splaceny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo jiného kriteria souvisejícího se spotřebou energie, např. finančních úspor.”

  Poznámka: Opatření pro zvýšení energetické účinnosti zmiňovaná výše mohou být rovněž založena na nízkých nebo i žádných vstupních investicích. Pod koncept EPC také mohou spadat další služby související s účinným nakládáním s energiemi.

 • Energetický kontrakting (ESC)

  Energetický kontrakting (ESC)

  ​​„ESC představuje smluvní dojednání o dodávkách energií s přihlédnutím na co nejvyšší účinnost. V případě ESC se ve smlouvách používají jednotky dodané energie v MWh a ve stejných jednotkách probíhá i měření“. (Tato definice je zjednodušenou verzí definice používanou platformou Task 16 v rámci Mezinárodní energetické agentury).

 • Služby provozování

  Služby provozování

  Služby provozování (Energy performance operational contracting -OC) je druhem EPC, který nevyžaduje zásadní investice. Pro účely těchto definic je OC zahrnuto pod konceptem EPC.

   

 • Integrovaný energetický kontrakting

  Integrovaný energetický kontrakting

  Integrovaný energetický kontrakting (Integrated energy contracting – IEC) představuje kombinaci opatření na zvýšení energetické účinnosti s energetickým kontraktingem. Typicky se při takovém projektu používá kratší „provozní verifikace“ než průběžné měření a verifikace.