Konsorcium projektu

Konsorcium projektu QualitEE je koordinováno společností E7 EnergieMarkt Analyse GmbH (Rakousko) a skládá se z:

 

 

 

 

 • Partneři projektu QualitEE

  Partneři projektu QualitEE

  Partneři projektu budou mít na starosti splnění cílů projektu v zemích, ve kterých sídlí. Někteří partneři budou pracovat na naplnění cílů projektu v dalších zemích pořádáním dvou workshopů. Cílem těchto workshopů bude sdílet zkušenosti a znalosti získané během průběhu projektu QualitEE v jejich domovské zemi a zahájit tak diskuzi o národních systémech zajištění kvality energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti i v těchto dalších zemích.

  Navštivte stránku partnerů projektu

 • Vedení projektu QualitEE v rámci partnerských organizací

  Vedení projektu QualitEE v rámci partnerských organizací

  Každá z partnerských organizací má ve svém středu vedoucího experta, který pracuje na projektu QualitEE.

  Navštivte stránky našich partnerů a nahlédněte do životopisů klíčových odborníků pracujících na projektu QualitEE v rámci každé partnerské organizace.

  Navštivte stránku partnerských týmů

 • Evropský poradní panel

  Evropský poradní panel

  Konsorcium QualitEE jmenovalo Evropský poradní panel, který kromě poskytnutí zkušeností svých členů a poradního hlasu také propaguje projekt QualitEE skrze svou síť kontaktů.

  Mezi členy panelu patří experti na standardizaci z CEN/CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci), finanční experti z organizace IFC (člen skupiny Světové Banky) a experti na energetické služby z EFIEES, eu.ESCO a Econoler. Konsorciu předsedá Jan Bleyl, který je zároveň předsedou IEA-DSM Task Froce 16 zabývající se inovativními energetickými službami.

   

  Navštivte stránku Evropského poradního panelu

 • Národní podpůrné týmy

  Národní podpůrné týmy

  Každý partner projektu ustanovuje ve svém státě Národní podpůrný tým, který členstvím sdružuje všechny skupiny klíčových hráčů v oblasti energetických služeb.

  Navštivte stránku Národních podpůrných týmů

Novinky a zapojení do projektu QualitEE

Pro nejnovější informace o projektu QualitEE a detailech o možnosti zapojení:

ODEBÍREJTE NÁŠ NEWSLETTER