Evropský poradní výbor

Monika Auer

ÖGUT / DECA

Monika Auer působí jako General Secretary and Managing Director ve společnosti OEGUT od roku 2014 a je součástí expertního týmu společnosti již od roku 1995. Hrála tak aktivní roli ve vytváření a formování oblastí, na které se OEGUT specializuje.

Monika Auer vede vlastní oblast expertízy – energetický kontrakting. Má tak významné zkušenosti v oblasti komunikace, výměny informací, spolupráce partnerů i samotného výzkumu. Zároveň také  vede externí agenturu DECA (Poskytovatel služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti a energetického kontraktingu – Rakousko). Mimo práci pro OEGUT také přednáší o energetickém kontraktingu na Univerzitě aplikovaných věd v rakouském Burgenlandu.

 

Jan W. Bleyl

Energetic Solutions

Jan je seniorní konzultant a zároveň vlastník společnosti Energetic Solutions – nezávislé konzultační firmy specializující se na energetickou účinnost. Jan má více než 20 let zkušeností v oblasti energetické účinnosti a přípravy projektů využití obnovitelných zdrojů energie. Má také značné znalosti v oblasti realizace projektů v národních i mezinárodních podmínkách, často v podobě projektů ESCO.

Od roku 2006 vedl také platformu Task 16, zaměřenou na energetické služby pod Mezinárodní energetickou agenturou. Tato platforma spojuje světové experty v oblasti energetických služeb za účelem zdokonalování konceptu ESCO a podpory jeho růstu a uplatnění na trhu. Mezi lety 1994 a 2002 Jan budoval a řídil divizi ESCO v rámci Berlínské energetické agentury.

Jan dosáhl svého vzdělání na Technické univerzitě v Berlíně a Humboldtově státní univerzitě v Kalifonii. Mimo jiné se zaměřoval na zjednodušené měření a verfikaci (M&V), propočty výnosnosti projektů, přepočty jednotek MWh do formy cash-flow a obráceně (pro technické a finanční posuzování možných investic).

 


Martin Dasek

IFC / World Bank Group

Pan Martin Dasek je the Senior Climate Financing Specialist & Climate Consulting Lead for Europe, Central Asia & MENA ve Financial Instutions Group spadající pod IFC. Je zodpovědný za realizaci investic související s klimatickou tématikou a poskytuje poradenství lokálním finančním institucím v regionu Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Od roku 2008 se Martin podílel na řadě investičních projektů, které dohromady překročily hodnotu 3 mld. dolarů (projekty z oblasti sdílení rizik, obchodních garancí či zelených dluhopisů). Martin působil také jako národní manažer IFC pro Program komercionalizace financování energetické účinnosti (CEEF). Jednalo se o šestiletý program garancí a transformace trhu, který IFC realizovala ve státech střední a východní Evropy mezi lety 2003 – 2008.

Po absolvování ČVUT se Martin roku 1993 připojil k SEVEn – The Energy Efficiency Center a během svého působení řídil desítky národních i mezinárodních projektů. Jeho největší odbornost spočívá v projektech zaměřených na udržitelnost a v oblasti bankovnictví a financování. Specializuje se také na témata předcházení klimatické změně, implementací technologií spojených s obnovitelnými zdroji a energetickou účinností nebo rozvojem a financováním projektů v oblastech: klimatu, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů, programů managementu na straně poptávky (demand-side), EPC, lokálního a regionálního energetického plánování i popularizace čisté energie. Martin je také certifikovaným energetickým auditorem a disponuje titulem MBA z CVUT a Hallam University v Sheffieldu.

 


Volker Dragon

EU.ESCO/Siemens

Volker Dragon je velezkušenou osobností v oblasti průmyslu s 25letou zkušeností ze všech fází využívání energie a energetické účinnosti v průmyslu.

V současnosti působí jako Senior Manager Industry Affairs ve společnosti Siemens Building Technologies. Zde sleduje a analyzuje ekonomický a politický vývoj spojený s obchodními zájmy společnosti v oblasti energetické účinnosti. Navíc také předsedá Evropské asociaci firem poskytujících energetické služby (eu.ESCO).

Volker získal titul MBA na Univerzitě aplikovaných věd v Mainz a také titul v oblasti komunikace na European Business School (EBS) v Německu.

 


Pierre Langlois

Econoler

Pan Pierre Langlois v současnosti působí jako prezident Econoler Inc. (www.econoler.com) a disponuje 30 lety zkušeností ve všech oblastech dotýkajících se rozvoje a realizace projektů na poli udržitelné energetiky, souvisejících zejména se stranou poptávky.

Byl velmi silně zapojen ve všech aktivitách nejúspěšnější společnosti ESCO v Kanadě, která zároveň byla jedním z prvních průkopníků celého sektoru v 80. letech. Od té doby se Pierre podílel na rozvoji využívání konceptu EPC ve více jak 60 státech světa, podporoval vývoj a provoz ESCO společností, spoluvytvářel institucionální rámce a regulace, stejně jako příslušné mechanismy pro financování. Přispěl i do stovek světových iniciativ zabývajících se energetickou účinností a obnovitelnou energií na straně poptávky, např.: programy demand-side managementu, standardizace a certifikace, stavební kodexy, vývoj a management speciálních mechanismů pro financování či speciálních fondů, zákony a regulace pro propagaci a podporu energeticky udržitelných projektů, protokoly pro měření a verifikace (M&V) a další.

Pierre také v současnosti plní roli místopředsedy v Efficiency Valuation Organisation (EVO), která je zodpovědná za Mezinárodní protokol pro měření a verifikace (IPMVP).


Ettore Piantoni

Předseda pracovní skupiny Nástroje pro financování energetické účinnosti – CEN/CENELEC

Ettore Piantoni má více jak 30 let zkušeností v energetice, které získal při širokém spektru činností – od projektového managementu, přes marketing, rozvoj podniků a obchodu, až po obecné manažerské pozice.

Má inženýrský titul z chemie, získaný na Politecnico di Milano v Itálii a je certifikovaným expertem v oblasti energetického managementu. Od roku 2013 pracuje jako nezávislý konzultant v energetice. Byl také členem Sektorového fóra pro energetický management (SFEM) pod CEN/CENELEC a předseda JWG 3 od roku 2008. Účastní se i pracovních skupin věnujících se normě ISO 50001 a Nástrojům pro financování energetické účinnosti.

V Itálii je Ettore aktivní také jako člen CTI (Comitato Termotecnico Italioano) a je koordinátorem národních skupin zabývajících se energetickým managementem a energetickými audity.