Národní podpůrné týmy

Každý z partnerů projektu ve své zemi ustanoví Národní podpůrný tým, který zahrnuje členy reprezentující každou z hlavních zainteresovaných skupin. Tyto Národní podpůrné týmy pomohou zejména s potřebným zapojením relevantních národních hráčů do projektu a rozvoj celého konceptu v obchodní rovině. Tímto způsobem bude podpořena postupná a dlouhodobá implementace standardů kvality a systémů jejího zajištění na národní úrovni, a to ještě před koncem projektu.

Členové týmů mají za úkol zapojit na národní úrovni širší publikum, např.: veřejné i soukromé klienty, další finanční instituce, poskytovatele energetických služeb, úřady zodpovědné za standardizaci nebo udílení certifikací a v neposlední řadě také politiky.

Členové týmů budou svou činnost vyvíjet skrze národní diskusní platformy. Tyto platformy mj. zprostředkovávají možnost svým členům hodnotit a vyjadřovat názor v následujících oblastech:

  • Vývoj evropských technických kritérií pro hodnocení kvality
  • Vývoj dalších specificky národních kritérií pro hodnocení kvality
  • Stanovení nejvhodnějšího obchodního modelu pro zajištění kvality, strategie pro jeho implementaci, racionalizace procesu, marketing, partnerství, struktura managementu a risk management celého projektu zavádění standardů kvality

Hlavním cílem diskusních platforem je získat zájem tržních subjektů o celý projekt a zapojit je tak, aby na jejich straně vznikla poptávka po zajištění kvality u energetických služeb.

Navíc bude zpětná vazba získaná v průběhu fungování diskusních platforem využita pro usnadnění následné implementace systémů zajištění kvality ve všech zemích a všemi členy konsorcia projektu.

Národní podpůrné týmy se typicky skládají z propagátorů konceptu, asociací poskytovatelů energetických služeb, certifikačních orgánů i veřejných a finančních institucí.

Nejprve byly týmy ustanoveny ještě během začátečních fází projektu QualitEE, když zainteresovaní hráči v každé zemi zasílali na adresu projektu dopisy vyjadřující jejich podporu a ochotu podpořit projekt vkladem svého času i odbornosti. Organizace, které se hlásily k podpoře projektu byly např.: TÜV – mezinárodní certifikační orgán nebo ING – globální finanční instituce.

 

Odebírejte náš newsletter

Pro sledování novinek o Národním podpůrném týmu klikněte na odkaz níže

PŘIDEJTE SE NA NÁŠ MAILING LIST