Výstupy projektu

Projekt QualitEE se soustředí na realizaci následujících výstupů:

  • Ustanovení obecné shody a obecného pochopení “dobré kvality” v rámci energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti
  • Lépe informovaní investoři
  • Zvýšená důvěra v energetické služby i v jejich poskytovatele
  • Zvýšení standardizace kvality a jejích projevů v rámci energetických služeb
  • Zvýšení dostupnosti životaschopného financování
  • Zvýšení investic do energetických služeb

Specifické cíle

Vzdělávací semináře

Uspořádání 33 školicích a vzdělávacích seminářů zaměřený na zlepšení znalostí a dovedností zhruba 900 osob

Státy

Implementovat programy pro zajištění kvality nejméně v 8 zemích

24 pilotních projektů má dosáhnout na:

Miliony Euro

41 milionů Euro investovaných do služeb energetické účinnosti

GWh/rok

25 GWh primárních úspor energie za rok

GWh/rok

20 GWh energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů za rok

Zapojte se do projektu QualitEE

Zapojte se do našich pilotních projektů, průzkumů trhu a národních diskusních platforem:

ZAPOJTE SE ZDE