Výstupy projektu

Projekt QualitEE se soustředí na realizaci následujících výstupů:

  • Ustanovení obecné shody a obecného pochopení “dobré kvality” v rámci energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti
  • Lépe informovaní investoři
  • Zvýšená důvěra v energetické služby i v jejich poskytovatele
  • Zvýšení standardizace kvality a jejích projevů v rámci energetických služeb
  • Zvýšení dostupnosti životaschopného financování
  • Zvýšení investic do energetických služeb

Specifické cíle

Vzdělávací semináře

Uspořádání 53 školicích a vzdělávacích seminářů zaměřený na zlepšení znalostí a dovedností zhruba 900 osob

28 pilotních projektů reprezentuje:

Milionů Euro

33 milionů Euro investovaných do služeb energetické účinnosti

GWh/rok

33 GWh úspor primárních zdrojů energie za rok

tCO2/rok

9220 tCO2 úspor emisí skleníkových plynů za rok