Το έργο

Το έργο QualitEE, το οποίο χρηματοδοτείται από το το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ , στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων στις ενεργειακές υπηρεσίες στον κτιριακό τομέα της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό,  αναπτύχθηκαν κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και επιχειρηματικά μοντέλα για συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE περιλαμβάνει 12 οργανισμούς εταίρους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ένα  γνωμοδοτικό συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN/CENELEC, καθώς και 59 υποστηρικτές από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης.

Το έργο QualitEE ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2020.

Είδη Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το έργο QualitEE επικεντρώνεται στα ακόλουθα είδη ενεργειακών υπηρεσιών.

Ενδιαφερόμενοι φορείς

Στο έργο QualitEE συμμετέχουν Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς για την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν: ιδιωτικούς και δημόσιους πελάτες ενεργειακών υπηρεσιών, διευκολυντές και παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, εθνικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αναβάθμιση των προτύπων σε έργα ενεργειακής απόδοσης.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα αποτελέσματα του έργου.

Σημαντικές Πληροφορίες

43%

Τα έργα ΣΕΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης

Το 43% των ερωτηθέντων Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) δεν μπόρεσε να επιτύχει βιώσιμους εμπορικούς όρους και επιτόκια από χρηματοδότες κατά τη δημιουργία μιας ΣΕΑ.

69%

Πρόκληση η οικονομική επιβίωση

Το 69% των ερωτηθέντων ΕΕΥ διαπίστωσε ότι είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ή αδύνατη η οικονομική βιοσιμότητα ενός έργου ΣΕΑ.

54%

Το φράγμα της πολυπλοκότητας πρέπει να αρθεί

Το 54% των ερωτηθέντων ΕΕΥ ανέφερε ότι η πολυπλοκότητα της έννοιας/η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί βασικό φράγμα στις επενδύσεις ΣΕΑ.

52%

Η έλλειψη εμπιστοσύνης περιορίζει τις επενδύσεις

Το 52% των ερωτηθέντων ΕΕΥ δήλωσε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί το βασικό φράγμα για επενδύσεις με ΣΕΑ.

Πηγή: Transparense

Αποτελεσματα Έργου

Το έργο QualitEE συνεργάστηκε με ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς  μέσω εθνικών πλατφορμών συζήτησης και πραγματοποίησε πιλοτικά έργα ώστε να βελτιώσει τις κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και την εναρμόνισή τους  σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τεχνικά, οικονομικά, επικοινωνιακά και άλλα κριτήρια, τα οποία επιτρέπουν τη συνολική αξιολόγηση της ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών. Αποτελούν τη βάση για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή τυποποίηση.
Υποστηρίζονται από ένα σύνολο κριτηρίων οικονομικής αξιολόγησης, τα οποία βελτιστοποιούν την αξιολόγηση της ποιότητας για τους επενδυτές και ένα εγχειρίδιο προμηθειών που περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων στις διαδικασίες προμηθειών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την προμήθεια υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

Tο έργο QualitEE έλεγξε την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε 28 πιλοτικά έργα σε 11 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών υπηρεσιών. Στα έργα αντιστοιχούν 33 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, 33 GWh ετήσιας πρωτογενούς εξοικονόμησης και πάνω από 9.200 τόνους ετήσιας εξοικονόμησης εκπομπών CO2.
Αυτό παρέχει μια  βάση δεδομένων για την ποικιλία των έργων που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη και που μπορούν να εμπνεύσουν τους ενδιαφερόμενους για τις διαθέσιμες ευκαιρίες.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε τις αναφορές των πιλοτικών έργων που καλύπτουν βασικά γεγονότα, τεχνικές πτυχές και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας.

Το έργο QualitEE συνεργάστηκε σε 11 ευρωπαϊκές χώρες με τους ενδιαφερόμενους φορείς για να διερευνήσει και να αναπτύξει την ευκαιρία για εθνικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας βάσει των κριτηρίων ποιότητας που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του έργου.
Η διαδικασία τεκμηριώθηκε και αποτυπώθηκε από κάθε χώρα  στις εθνικές εκθέσεις επιχειρηματικών σχεδίων, οι οποίες προσφέρουν βασικές πληροφορίες για τις διάφορες προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθηθούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, την ποιότητα και τη χρήση ενεργειακών υπηρεσιών.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε την εθνική έκθεση επιχειρηματικών σχεδίων για την Ελλάδα.

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ & ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταία νέα

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

  21/03/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

  Στις 14 Μαρτίου 2019 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνκού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και…

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

  04/02/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

  Στις 23 Ιανουαρίου 2019 συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο…

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

  04/02/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

  Στις 18 Δεκεμμβρίου 2018 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Pantheon με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και η πρόοδός του, καθώς και τα τεχνικά…

 • Πιλοτικο εργο “Parabita”

  04/02/2019

  Πιλοτικο εργο “Parabita”

  Στο πλαίσιο του έργου QualitEE, η  εταιρεία Parabita σε συνεργασία με την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, HELESCO A.E (www.helesco.gr) και υπό την παρακολούθηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υλοποίησε έργο ενεργειακής αναβάθμισης, υποκαταστήματος της επί της οδού Ερμού…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος
Πικέρμι 19009
Ελλάδα