Το έργο

Το έργο QualitEE, το οποίο χρηματοδοτείται από το το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ , στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων στις ενεργειακές υπηρεσίες στον κτιριακό τομέα της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των παρόχων των υπηρεσιών αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE περιλαμβάνει 12 οργανισμούς εταίρους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ένα  γνωμοδοτικό συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN/CENELEC, καθώς και 59 υποστηρικτές από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης.

Τα Τεχνικά Κριτήρια Αξιολόγησης για την ποιότητα ενεργειακών υπηρεσιών έχουν δημοσιευθεί -δείτε εδώ

 

Είδη Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το έργο QualitEE θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα είδη ενεργειακών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

Ενδιαφερόμενοι φορείς

Στο έργο QualitEE θα συμμετάσχουν Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς για την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν ιδιωτικούς και δημόσιους πελάτες ενεργειακών υπηρεσιών, διευκολυντές και παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, εθνικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αναβάθμιση των προτύπων σε έργα ενεργειακής απόδοσης.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων και για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σε αυτό.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

43%

Τα έργα ΣΕΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης

Το 43% των ερωτηθέντων Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) δεν μπόρεσε να επιτύχει βιώσιμους εμπορικούς όρους και επιτόκια από χρηματοδότες κατά τη δημιουργία μιας ΣΕΑ.

69%

Πρόκληση η οικονομική επιβίωση

Το 69% των ερωτηθέντων ΕΕΥ διαπίστωσε ότι είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ή αδύνατη η οικονομική βιοσιμότητα ενός έργου ΣΕΑ.

54%

Το φράγμα της πολυπλοκότητας πρέπει να αρθεί

Το 54% των ερωτηθέντων ΕΕΥ ανέφερε ότι η πολυπλοκότητα της έννοιας/η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί βασικό φράγμα στις επενδύσεις ΣΕΑ.

52%

Η έλλειψη εμπιστοσύνης περιορίζει τις επενδύσεις

Το 52% των ερωτηθέντων ΕΕΥ δήλωσε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί το βασικό φράγμα για επενδύσεις με ΣΕΑ.

Πηγή: Transparense

Τρόποι συμμετοχής

Οι κύριοι στόχοι του έργου QualitEE είναι η καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας και η εφαρμογή τους σε εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία καθίστανται αυτόνομα μετά τη λήξη του έργου.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, θα συνεργαστούμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω εθνικών πλατφορμών συζήτησης για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης σχετικά με τις τοπικές ανάγκες διασφάλισης της ποιότητας, τη διευκόλυνση των παραγόντων της αγοράς προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη κριτηρίων και συστημάτων, την κατοχύρωση δικαιώματος αγοράς από τους βασικούς ενδιαφερόμενους για την υιοθέτηση των συστημάτων.

Για να ενημερώνεστε για το έργο QualitEE, κάντε κλικ για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο, μέσω του οποίου θα κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην εθνική πλατφόρμα συζήτησης, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις, άρθρα και δεδομένα της αγοράς.

Οι εταίροι μας θα διοργανώσουν μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων μισής ημέρας ή ολόκληρης ημέρας που θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες: βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες, κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, οδηγίες όσον αφορά την οικονομική διαχείριση και τη σύναψη συμβάσεων, πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τα πιλοτικά έργα, καθώς και ένα διεξοδικό σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας για τους πάροχους υπηρεσιών διασφάλισης ποιόιτητας και τους οργανισμούς πιστοποίησης που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες διασφάλισης στο πλαίσιο του εθνικού τους συστήματος.

Οι συγκεκριμένες δωρεάν συνεδρίες κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης θα σας επιτρέψουν να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου QualitEE.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE θα ελέγξει την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε 24 πιλοτικά έργα. Το 2018, θα δημοσιευθούν μελέτες περιπτώσεων σε αυτόν τον ιστότοπο προκειμένου να επισημανθούν τα οφέλη της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Επί του παρόντος επιζητούμε την υποβολή πιλοτικών έργων, τα οποία θα επιλεγούν για να ελεγχθεί η εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών έργων, οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και οι πελάτες τους θα λάβουν οδηγίες για τον τρόπο ενσωμάτωσης των κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου QualitEE, στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τους, ενώ θα προσφέρεται ανεξάρτητη συμβουλευτική για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Οι εταίροι του έργου QualitEE θα παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια όλων των πιλοτικών έργων από τη φάση της σύναψης της σύμβασης έως τη φάση της μέτρησης και επαλήθευσης.

Υποβάλετε ένα Πιλοτικό Έργο

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ & ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταία νέα

 • Πιλοτικο Εργο

  24/09/2018

  Πιλοτικο Εργο

  Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε συνεργασία με την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, HELESCO A.E (www.helesco.gr) και υπό την παρακολούθηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να υλοποιήσει έργο ενεργειακής αναβάθμισης, επιλεγμένης εγκατάστασής της, με Σύμβαση Ενεργειακής…

 • Εναρκτήρια Συνάντηση Εθνικής Ομάδας Προώθησης

  01/06/2018

  Εναρκτήρια Συνάντηση Εθνικής Ομάδας Προώθησης

  Η πρώτη Συνάντηση Εθνικής Ομάδας Προώθησης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη/ιδρύματα πλην του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και η αλλαγής του κλίματος, λόγω μιας απρόβλεπτης δέσμευσης της τελευταίας στιγμής και δεν ήταν σε θέση να…

 • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης προτείνει τεχνικά πρότυπα για τις ΣΕΑ

  22/06/2017

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης προτείνει τεχνικά πρότυπα για τις ΣΕΑ

  Βρυξέλλες – Στις 22 Ιουνίου 2017, η Ομάδα Εργασίας για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ενεργειακής Απόδοσης του Τμήματος του Φόρουμ Διαχείρισης της Ενέργειας του CEN/CENELEC συμφώνησε να συνεχίσει την πρόταση για την εκπόνηση ενός νέου προτύπου Ελάχιστων Τεχνικών Απαιτήσεων για…

 • Το QualitEE παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή σκηνή στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ το 2017

  22/06/2017

  Το QualitEE παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή σκηνή στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ το 2017

    Βρυξέλλες – Το QualitEE παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή σκηνή στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ το 2017. Ο Stefan Amann της e7 Energie Markt Analyse, Συντονιστής Έργου του QualitEE, περιέγραψε τον βασικό ρόλο που θα διαδραματίσει το έργο στην προώθηση…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος
Πικέρμι 19009
Ελλάδα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο