Το έργο

Το έργο QualitEE, το οποίο χρηματοδοτείται από το το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ , στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων στις ενεργειακές υπηρεσίες στον κτιριακό τομέα της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των παρόχων των υπηρεσιών αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE περιλαμβάνει 12 οργανισμούς εταίρους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ένα  γνωμοδοτικό συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN/CENELEC, καθώς και 59 υποστηρικτές από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης.

Τα Τεχνικά Κριτήρια ποιοότητας των ενεργειακών υπηρεσιών έχουν δημοσιευθεί -δείτε εδώ

 

Είδη Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το έργο QualitEE θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα είδη ενεργειακών υπηρεσιών.

Ενδιαφερόμενοι φορείς

Στο έργο QualitEE θα συμμετάσχουν Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς για την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν ιδιωτικούς και δημόσιους πελάτες ενεργειακών υπηρεσιών, διευκολυντές και παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, εθνικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αναβάθμιση των προτύπων σε έργα ενεργειακής απόδοσης.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων και για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σε αυτό.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

43%

Τα έργα ΣΕΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης

Το 43% των ερωτηθέντων Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) δεν μπόρεσε να επιτύχει βιώσιμους εμπορικούς όρους και επιτόκια από χρηματοδότες κατά τη δημιουργία μιας ΣΕΑ.

69%

Πρόκληση η οικονομική επιβίωση

Το 69% των ερωτηθέντων ΕΕΥ διαπίστωσε ότι είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ή αδύνατη η οικονομική βιοσιμότητα ενός έργου ΣΕΑ.

54%

Το φράγμα της πολυπλοκότητας πρέπει να αρθεί

Το 54% των ερωτηθέντων ΕΕΥ ανέφερε ότι η πολυπλοκότητα της έννοιας/η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί βασικό φράγμα στις επενδύσεις ΣΕΑ.

52%

Η έλλειψη εμπιστοσύνης περιορίζει τις επενδύσεις

Το 52% των ερωτηθέντων ΕΕΥ δήλωσε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί το βασικό φράγμα για επενδύσεις με ΣΕΑ.

Πηγή: Transparense

Τρόποι συμμετοχής

Οι κύριοι στόχοι του έργου QualitEE είναι η καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας και η εφαρμογή τους σε εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία καθίστανται αυτόνομα μετά τη λήξη του έργου.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, θα συνεργαστούμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω εθνικών πλατφορμών συζήτησης για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης σχετικά με τις τοπικές ανάγκες διασφάλισης της ποιότητας, τη διευκόλυνση των παραγόντων της αγοράς προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη κριτηρίων και συστημάτων, την κατοχύρωση δικαιώματος αγοράς από τους βασικούς ενδιαφερόμενους για την υιοθέτηση των συστημάτων.

Για να ενημερώνεστε για το έργο QualitEE, κάντε κλικ για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο, μέσω του οποίου θα κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην εθνική πλατφόρμα συζήτησης, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις, άρθρα και δεδομένα της αγοράς.

Οι εταίροι μας θα διοργανώσουν μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων μισής ημέρας ή ολόκληρης ημέρας που θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες: βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες, κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, οδηγίες όσον αφορά την οικονομική διαχείριση και τη σύναψη συμβάσεων, πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τα πιλοτικά έργα, καθώς και ένα διεξοδικό σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας για τους πάροχους υπηρεσιών διασφάλισης ποιόιτητας και τους οργανισμούς πιστοποίησης που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες διασφάλισης στο πλαίσιο του εθνικού τους συστήματος.

Οι συγκεκριμένες δωρεάν συνεδρίες κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης θα σας επιτρέψουν να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου QualitEE.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE θα ελέγξει την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε 24 πιλοτικά έργα. Το 2018, θα δημοσιευθούν μελέτες περιπτώσεων σε αυτόν τον ιστότοπο προκειμένου να επισημανθούν τα οφέλη της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Επί του παρόντος επιζητούμε την υποβολή πιλοτικών έργων, τα οποία θα επιλεγούν για να ελεγχθεί η εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών έργων, οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και οι πελάτες τους θα λάβουν οδηγίες για τον τρόπο ενσωμάτωσης των κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου QualitEE, στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τους, ενώ θα προσφέρεται ανεξάρτητη συμβουλευτική για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Οι εταίροι του έργου QualitEE θα παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια όλων των πιλοτικών έργων από τη φάση της σύναψης της σύμβασης έως τη φάση της μέτρησης και επαλήθευσης.

Υποβάλετε ένα Πιλοτικό Έργο

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ & ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταία νέα

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

  21/03/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

  Στις 14 Μαρτίου 2019 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνκού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και…

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

  04/02/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

  Στις 23 Ιανουαρίου 2019 συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο…

 • Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

  04/02/2019

  Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

  Στις 18 Δεκεμμβρίου 2018 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Pantheon με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και η πρόοδός του, καθώς και τα τεχνικά…

 • Πιλοτικο εργο “Parabita”

  04/02/2019

  Πιλοτικο εργο “Parabita”

  Στο πλαίσιο του έργου QualitEE, η  εταιρεία Parabita σε συνεργασία με την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, HELESCO A.E (www.helesco.gr) και υπό την παρακολούθηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υλοποίησε έργο ενεργειακής αναβάθμισης, υποκαταστήματος της επί της οδού Ερμού…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος
Πικέρμι 19009
Ελλάδα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο