ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ένας από τους στόχους του έργου QualitEE είναι η θεσμοθέτηση εθνικών πλαισίων διασφάλισης ποιότητας για τις ενεργειακές υπηρεσίες. Αυτό θεωρείται ένα κρίσιμο επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Τα πλαίσια διασφάλισης ποιότητας που θα θεσμοθετηθούν σε κάθε χώρα στοχεύουν στην αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια μέσω της θέσπισης πλαισίων πιστοποίησης της ποιότητας για ενεργειακές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες δεν υπάρχουν επί του παρόντος.

Στα μοντέλα επιχειρηματικών μοντέλων για συστήματα διασφάλισης ποιότητας, παρουσιάζονται, περιγράφονται και αναλύονται 10 επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους της QualitEE από έναν μακρύ κατάλογο 84. Σκοπός της έκθεσης είναι να ενημερωθεί το κοινό για τα υφιστάμενη λειτουργικά επιχειρηματικά μοντέλα διασφάλισης ποιότητας για ενεργεικαές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Για το σκοπό αυτό, ταξινομήθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησής τους.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που αναλύθηκαν στην έκθεση είναι:

  • Το σήμα ποιότητας DECA
  • Thermoprofit
  • Πιστοποιητικό BUND “Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Νοσοκομεία”
  • ISO
  • Πιστοποιητικό CHPQA
  • Passive House\
  • Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης – Πρότυπο σύμβασης (Αυστρία)
  • Πιστοποιητικό ANESE
  • Πρότυπο Κατασκευής Klimaaktiv
  • Σήμα ποιότητας ZMRK