Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

Εκπαιδευτικη Ημεριδα στην Αθηνα (18.12.2018)

04/02/2019

Στις 18 Δεκεμμβρίου 2018 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Pantheon με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και η πρόοδός του, καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια ποιότητάς που έχουν αναπτυχθεί. Συμμετείχαν σε αυτή:

  • Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών
  • Εταιρείες συμβούλων και μελετητικές εταιρείες
  • Ενεργειακοί ελεγκτές / Ενεργειακούς Επιθεωρητές
  • Φορείς πιστοποίησης
  • Δημόσιοι φορείς
  • Πάροχοι ενέργειας
  • Χρηματοπιστωτικοί όμιλοι