Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Θεσσαλονικη (23.01.2018)

04/02/2019

Στις 23 Ιανουαρίου 2019 συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και η πρόοδός του, καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια ποιότητάς που έχουν αναπτυχθεί. Συμμετείχαν σε αυτή:

  • Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών
  • Εταιρείες συμβούλων και μελετητικές εταιρείες
  • Ενεργειακοί ελεγκτές / Ενεργειακούς Επιθεωρητές
  • Φορείς πιστοποίησης
  • Δημόσιοι φορείς
  • Πάροχοι ενέργειας
  • Χρηματοπιστωτικοί όμιλοι