Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

Εκπαιδευτικη Ημεριδα στη Λαρισα (14.03.2019)

21/03/2019

Στις 14 Μαρτίου 2019 διενεργήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνκού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με τίτλο “Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών – το έργο QualitEE”. Σε αυτή παρουσιάστηκε το έργο QualitEE και η πρόοδός του, καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια ποιότητάς που έχουν αναπτυχθεί. Συμμετείχαν σε αυτή:

  • Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών
  • Εταιρείες συμβούλων και μελετητικές εταιρείες
  • Ενεργειακοί ελεγκτές / Ενεργειακούς Επιθεωρητές
  • Δημόσιοι φορείς