Πιλοτικο εργο “Parabita”

Πιλοτικο εργο “Parabita”

04/02/2019

Στο πλαίσιο του έργου QualitEE, η  εταιρεία Parabita σε συνεργασία με την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, HELESCO A.E (www.helesco.gr) και υπό την παρακολούθηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υλοποίησε έργο ενεργειακής αναβάθμισης, υποκαταστήματος της επί της οδού Ερμού στην Αθήνα, με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του έργου QualitEE.