ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο QualitEE διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες, καθώς και διαβουλεύσεις με βασικούς εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Τα βασικά αποτελέσματα αυτών των εργασιών δημοσιεύθηκαν και θα είναι διαθέσιμα για λήψη, προκειμένου να υποστηριχθεί η υιοθέτηση και ανάπτυξη κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας για ενεργειακές υπηρεσίες.

Κριτήρια Αξιολόγησης της Ποιότητας

Η Κεντρική Έκδοση του QualitEE

Η κεντρική έκδοση συνιστά ένα βασικό σύνολο Κριτηρίων Αξιολόγησης της Ποιότητας για την εναρμόνιση των ενεργειακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη με προσθήκες που επικεντρώνονται στα δεδομένα των επιμέρους χωρών. Οι οδηγίες  αναλύουν τις βασικές πτυχές των ενεργειακών υπηρεσιών σε στοιχεία/ερωτήματα που μπορούν να αξιολογηθούν μεμονωμένα όσον αφορά την ποιότητα, γνωστά ως «κριτήρια ποιότητας».

Κάθε «Κριτήριο Ποιότητας» θα έχει την ακόλουθη μορφή…

Κριτήριο ποιότητας Αποδεικτικά στοιχεία ΕπαλήθευσηΣχόλιο
Ποια συγκεκριμένη πτυχή της ενεργειακής υπηρεσίας αξιολογείται; Ποια είναι η ιδανική απαίτηση για αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή;Ποια αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσει ο αξιολογητής για να αξιολογήσει το κριτήριο.Πώς θα πρέπει ο αξιολογητής να αποφασίσει εάν τα συλλεχθέντα αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το κριτήριο έχει επιτευχθεί; Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω κριτηρίου παρουσίας/απουσίας των αποδεικτικών στοιχείων ή μέσω σύγκρισης με μια σειρά ποιοτικών δηλώσεων σε μια κλίμακα αξιολόγησης.Υποστηρικτικά σχόλια που θα βοηθήσουν τον αξιολογητή να καταλήξει στο συμπέρασμά του..

ΕΘΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Άλλες  δημοσιεύσεις

 

 

 • Εκθέσεις έρευνας αγοράς για τις αγορές ενεργειακών υπηρεσικών, τη χρηματοδότηση και την ποιότητά τους

  Θα διεξαχθούν εκτεταμένες έρευνες αγοράς και συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επικαιροποίηση των Οδηγιών για την Αξιολόγηση της Ποιότητας και των Επιχειρηματικών Μοντέλων Διασφάλισης της Ποιότητας. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών θα είναι τα εξής:

  • Μια πανευρωπαϊκή έκθεση για τις αγορές των ενεργειακών υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση και την ποιότητά τους
  • Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις αγορές ενεργειακών υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση και την ποιότητά τους
  • Μια σύνοψη των συνεντεύξεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πελάτες με έμφαση στις βασικές ανάγκες ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών
  • Ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο για την πλοήγηση στα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς – επιτρέποντας την άμεση σύγκριση μεταξύ των διαφόρων χωρών και τις προηγούμενες έρευνες αγοράς που διενεργήθηκαν το 2013 και το 2015 ως μέρος του έργου Transparense
  • Η λήψη πινάκων με τα αποτελέσματα των ερευνών σε μορφή Excel/CSV για τους σκοπούς της δικής σας ανάλυσης
 • Οδηγίες για την ποιότητα, τη χρηματοδότηση και τη σύναψη συμβάσεων για ενεργειακές υπηρεσίες

  Η κεντρική δημοσίευση του έργου QualitEE: Οδηγίες και εργαλεία αξιολόγησης που θα βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν την ποιότητα των ενεργειακών υπηρεσιών και το τι πρέπει να αναθεωρήσουν και πώς να κρίνουν κατά πόσο έχει επιτευχθεί υψηλή ποιότητα.

  Η έκδοση αποτελείται από τα εξής:

  • Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Αξιολόγηση της Ποιότητας – ένα βασικό σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δείτε τις οδηγίες εδώ.
  • Ειδικές εθνικές προσθήκες στις Οδηγίες για την Αξιολόγηση της Ποιότητας. Δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης της Ελλάδας εδώ.
  • Χρηματοοικονομικές Οδηγίες που θα βοηθήσουν τις εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και τους πελάτες να προσφέρουν μόνο βελτιστοποιημένες και σχετικές πληροφορίες σε τρίτους χρηματοδότες. Οι συγκεκριμένες οδηγίες αποσκοπούν στη μείωση του προπαρασκευαστικού κόστους. Δείτε τις οδηγίες εδώ.
  • Εγχειρίδιο Σύναψης Συμβάσεων που θα καθοδηγήσει τους πελάτες σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας κατά την επιτυχή σύναψη συμβάσεων για ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής απόδοσης. Δείτε το Εγχειρίδιο Σύναψης Συμβάσεων εδώ.
 • Μελέτες περιπτώσεων σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε πιλοτικά έργα

  Η σύμπραξη QualitEE έλεγξε την εφαρμογή κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας σε 28 πιλοτικά έργα. Οι μελέτες περιπτώσεων δημοσιεύθηκαν προκειμένου να επισημανθούν τα οφέλη της διασφάλισης της ποιότητας και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν.

 • Ενεργειακές υπηρεσίες και εκπαιδευτικό υλικό για τη διασφάλιση της ποιότητας

  Ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού αναπτύχθηκε στην αρχή του έργου. Το συγκεκριμένο υλικό διατέθηκε από τη σύμπραξη του έργου σε πάνω από 50 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη. Το υλικό δημοσιεύθηκε επίσης στον ιστότοπο και είναι διαθέσιμο εδώ.

  Οι ακόλουθες ενότητες προτάθηκαν:

  • Ενότητα 1: Βασικά στοιχεία ενεργειακών υπηρεσιών
  • Ενότητα 2: Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, χρηματοοικονομικές οδηγίες και οδηγίες για τη σύναψη συμβάσεων
  • Ενότητα 3: Πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασίες και διδάγματα από την εφαρμογή πιλοτικών έργων
  • Ενότητα 4: Σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας για τους πάροχους υπηρεσιών διασφάλισης και τους οργανισμούς πιστοποίησης
 • Επιχειρηματικά μοντέλα διασφάλισης της ποιότητας για ενεργειακές υπηρεσίες

  Το έργο QualitEE σκοπεύει να δρομολογήσει τη βιώσιμη υλοποίηση της εθνικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Γι’ αυτό απαιτείται μια ισχυρή επιχειρηματική περίπτωση με ενεργό υποστηρικτή που να δημιουργεί ζήτηση στην αγορά μέσω καθιερωμένων οφελών, καθώς και ανεξάρτητων παρόχων διασφάλισης της ποιότητας, ένα οικονομικό μοντέλο και η δυνατότητα αγοράς από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών.

  Για την υποστήριξη της υιοθέτησης και της επιτυχίας της διασφάλισης της ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών  σε ολόκληρη την Ευρώπη, προτείνονται οι ακόλουθες εκδόσεις:

  • Μια έκθεση έρευνας που αναλύει επιτυχημένα μοντέλα διασφάλισης της ποιότητας σε άλλους τομείς. Δείτε την έκθεση εδώ.
  • Μελέτες περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών – κάθε εθνική ομάδα προώθησης εργάστηκε σκληρά για την εξεύρεση μιας βιώσιμης επιχειρηματικής υπόθεσης όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας στη χώρα της και έχει τεκμηριώσει τη διαδικασία. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις σκοπεύουν να διασυνδέσουν τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και να παράσχουν ένα βασικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν και άλλες χώρες για να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματα. Δείτε τις εκθέσεις εδώ.